4.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite İle İlgili Cevaplı Test Soruları

Sınıf & Ders: 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ünite: 3.Ünite
Konu: Güzel Ahlak
Test Türü: Cevaplı Test

Soru 1 4.Sınıf Din Kültürü Güzel Ahlak Testi
Peygamberimize (s.a.v.), bir kişi, "Kendisine güzel davranmamı en çok hakeden kimdir?" diye sordu.
Peygamberimiz nasıl cevap vermiştir?

A) 3 defa annendir, sonra ailendir.
B) 3 defa ailendir, sonra annendir.
C) 3 defa annendir, sonra babandır.
D) 3 defa akrabandır, sonra annendir.

Soru 2
".................... yetiştirdikleri öğrencilerinin başarıları ile mutlu olurlar."
Boşluğa ne gelmelidir?

A) Toplumlar
B) Aileler
C) Anne babalar
D) Öğretmenler

Soru 3
Arkadaşlarla ilişkilerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Hasta olduklarında onları unutmalıyız.
B) Zor ve sıkıntılı anlarında arkadaşlarımıza yardım edip destek olmalıyız.
C) Sevgi ile yaklaşıp güzel sözler söylemeliyiz.
D) Mutlu günlerinde arkadaşlarımızı tebrik etmeliyiz.

Soru 4 4.Sınıf Din Kültürü Güzel Ahlak Testi
Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A) Anne babanın sözlerini yerine getirmek
B) Anne babanın yerine iyilikte bulunmak
C) Anne babaya saygısızlık yapmamak
D) Anne babaya iyi davranmak

Soru 5
Fatiha Suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Allah'tan (c.c) başka ilah olmadığına
B) Kulluğun yalnızca Allah'a (c.c.) yapılacağına
C) Övgüye layık tek varlığın Allah (c.c.) olduğuna
D) Ahiret gününde söz sahibinin o olduğuna

Soru 6
öğretmen
Öğretmenlerin, öğrencilerden beklediği en önemli şey nedir?

A) Zengin birer insan olmalardır.
B) Başarılı, ahlaklı, iyi bir insan olarak yetişmeleridir.
C) İyi bir meslek, iş sahibi olmalarıdır.
D) Okumayı, yazmayı iyice öğrenmeleridir.

Soru 7 4.Sınıf Din Kültürü Güzel Ahlak Testi
Kardeşler arası ilişkilerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Kardeşler arasında ilişkileri iyi bir şekilde sürdürebilmenin temeli sevgi ve saygıdır.
B) Aile kardeşlerle bir bütündür.
C) Kardeşler arasında sevgi ve saygının gösterilmesi, kardeşlerin birbirlerini anlayışla karşılamaları; onların iyi geçinmelerini sağlar.
D) Karşılıklı saygı ve anlayış, kardeşler arasında uyum ve dayanışmayı azaltır.

Soru 8
Dinimizin üzerinde önemle durduğu akrabalarla ilgili ahlaki değerlerin başında aşağıdakilerden hangisi olmaz?

A) İlgiyi kesmemek
B) Akrabalık bağlarını güçlendirmek
C) Akrabalara saygılı olmamak
D) Onlara sevgiyle yaklaşmak

Soru 9
Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) bir hadisinde de buyurduğu üzere, müminlerin iman bakımından en üstünü kimdir?

A) Allah'a iman edendir.
B) Ahlakı en güzel olandır.
C) En çok namaz kılandır.
D) Tüm canlılara karşı merhametli olandır.

Soru 10 4.Sınıf Din Kültürü Güzel Ahlak Testi
Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki: "…Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna karşı ................................"

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) sevap işleyendir.
B) para verendir.
C) güzel davranandır.
D) iyilik yapandır.

Doğru Yanlış Boş
Paylaş