6.SINIF MADDE VE ISI TEST BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Soru 1 6.Sınıf Madde ve Isı Çözümlü Test Soruları
madde ve ısı 6.sınıf test Yukarıda bir demir teli oluşturan tanecikler ve sahip oldukları sıcaklıklar gösterilmiştir.
Buna göre 2 numaralı taneciğin sıcaklığı kaç derece olabilir?

A) 20     B) 25     C) 40     D) 50

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iyi iletmez?

A) Tahta     B) Gümüş     C) Demir     D) Bakır

Soru 3
Evlerimizde;
I. Pencerelerin çift camlı olması
II. Çatılarda cam yünü kullanılması
III. Zeminin ahşap olması
Isı yalıtım yöntemlerinden hangileri kullanıldığına enerji tasarrufu sağlanır?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I, II     D) I, II, III

Soru 4 6.Sınıf Madde ve Isı Çözümlü Test Soruları
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?

A) Rüzgar enerjisi
B) Fosil yakıtlar
C) Hidroelektrik
D) Güneş

Soru 5
ısınan su Yandaki şekilde kap içindeki suya bir ısıtıcıyla ısı verilmektedir.
Su içinde ısının yayılması hangi şekilde gerçekleşir?

A) İletim
B) Konveksiyon
C) Radyasyon
D) Işıma

Soru 6
Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış olarak verilen ısının yayılma şekilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ısı yayılma şekilleri

Soru 7 6.Sınıf Madde ve Isı Çözümlü Test Soruları
Isıyı çok iyi yalıtan bir kutu tasarlamanız istendiğinde aşağıdaki maddelerden hangisini kullanmanız yanlış olur?

A) Strafor     B) Plastik     C) Tahta     D) Metal

Soru 8
Isının iletimiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Isı katılarda konveksiyonla yayılır.
B) Demir iyi bir ısı iletkenidir.
C) Isı boşlukta ışıma yoluyla yayılır.
D) Sıvı ve gazların yoğunlukları farkıyla yer değiştirmesiyle ısının yayılmasına konveksiyon denir.

Soru 9
Maddeler ısındıkça atomların veya moleküllerin hareket hızları artar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin atomlarının hızı artmaz?

A) Güneşte bırakılan buzun
B) Kaynayan sütün
C) Derin dondurucuya konulan dondurmanın
D) Eriyen dondurmanın

Soru 10 6.Sınıf Madde ve Isı Çözümlü Test Soruları
I. Sıcaklığı 25 oC olan demir çubuk
II. Sıcaklığı 0 oC olan demir çubuk
III. Sıcaklığı 40 oC olan demir çubuk
Yukarıdaki demir bloklarının moleküllerinin titreşim hızları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I > II > III     B) III > I > II     C) III > II > I     D) II > III > I

Soru 11
Aşağıdaki yakıtlar fiziksel hallerine göre gruplandırılacak olursa, hangisi grup dışında kalır?

A) Lpg     B) İspirto     C) Fuel-oil     D) Motorin

Soru 12
katı sıvı gaz Yukarıda bazı maddelerin molekül modelleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerin ısıyı en iyi iletenden en kötü iletene doğru sıralaması nasıldır?

A) 2 - 1 - 3     B) 2 - 3 - 1     C) 1 - 2 - 3     D) 3 - 1 - 2

Soru 13
ısının iletimi Bir öğrenci iki destek arasına bakır tel bağlıyor. Bakır telin üzerine belirli aralıklarla mum damlalarıyla çivileri tutturuyor. Teli desteğin bir tarafından ısıtmaya başlıyor ve çivilerin sırayla düştüğünü görüyor.
Öğrenci bu deneyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Isının konveksiyon ile taşınmasını
B) Isının ışıma ile taşınmasını
C) Isının iletim yoluyla taşınmasını
D) Isının mum damlalarını erittiğini

Soru 14
Aşağıda verilenler hangisi ısının yayılma yollarından biri değildir?

A) iletim yolu ile
B) konveksiyon yolu ile
C) parıldama yolu ile
D) ışıma yolu ile

Soru 15
Bir çay bardağının yarısına kadar sıcak su üstüne bir miktar soğuk su konuyor. Bu bardaktaki sıcak ve soğuk sular için aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I. Sular arasında ısı alış verişi olur.
II. Sular arasında konveksiyon gerçekleşir.
III. Sular arasında sadece iletimle ısı aktarımı olur.
IV. Suları karıştırmak ısı alışverişini yavaşlatır.

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

Doğru Yanlış Boş

6.Sınıf Madde ve Isı Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükleri seçerek tamamlayınız. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.

yenilenebilir    ∼    iletkeni    ∼    fosil    ∼    iletim    ∼    soğuk    ∼    yakıt    ∼    yalıtkanı    ∼    konveksiyon    ∼   

1. Isınan madde ile ısınacak madde birbirine dokunmuyorsa ısı yoluyla aktarılır.

2. Bir tencerede ısınan su yoluyla ısının yayılmasına örnektir.

3. Isıyı kolay ileten maddelere ısı denir.

4. Isı akışı sıcak maddelerden maddelere doğrudur.

5. Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara yakıtlar denir.

6. Sürekli kullanıldığı hâlde tükenmeyen enerji kaynaklarına, enerji kaynakları denir.

7. Isıyı iyi iletmeyen maddelere ısı denir.

8. Yanma özelliğine sahip çevresine ısı veren maddelere denir.

 

6.Sınıf Madde ve Isı Doğru & Yanlış Soruları

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki “D” butonuna, yanlış olanlar için ise “Y” butonuna tıklayınız. Kontrol Et butonu ile sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

1. () Katı maddelerde konveksiyon yoluyla ısının yayılması görülür.
2. () Isı alan maddelerin yoğunlukları azalır.
3. () Soğuk ve sıcak iki cisim yan yana geldiğinde aralarında herhangi bir ısı alışverişi gerçekleşmez.
4. () Çevreyi kirletmeyen yakıtlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
5. () Tencerelerin sapları ısı yalıtımı için plastik ya da tahtadan yapılır.
6. () Maddeler ısı aldıklarında tanecikleri daha yavaş hareket eder.
7. () Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine ısı yalıtımı denir.
8. () Isınan maddeler genleşerek büyürler.

Paylaş