7.SINIF İNGİLİZCE 2.ÜNİTE TESTLERİ TEST 3

Sınıf & Ders : 7.Sınıf İngilizce
İçerik Türü : Cevaplı Test
Konu : 2.Ünite / SPORTS
Soru Sayısı : 10
Test Sayısı : 3
7.Sınıf İngilizce Sports ünitesi ile ilgili cevaplı test sorularını konuyu pekiştirmeniz, yazılı sınav öncesi tekrar yaparak konuyu hatırlamanız için kullanabilirsiniz.

Soru 1 7.Sınıf İngilizce 2.Ünite Cevaplı Test 3
She is Mandy. She never plays football or basketball because she doesn’t like team sports. She likes swimming and diving.
Paragrafa uygun düşen görseli işaretleyiniz.ingilizce 7.sınıf sports

Soru 2
question 2 Görselleri anlatan kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) swimming/ice-skating/cycling
B) diving/rollerblading/horse riding
C) sailing/skating/cycling
D) scuba-diving/rollerblading/cycling

Soru 3
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) indoors – gymnatics
B) outdoors – horse riding
C) individual sports – basketball
D) team sports – volleyball

Soru 4 7.Sınıf İngilizce 2.Ünite Cevaplı Test 3
He is fond of sports, so ...................... .
A) he plays basketball and football every weekend.
B) he doesn’t like team sports.
C) he isn’t interested in outdoor activities.
D) he never goes cycling.

Soru 5
question 5 Yukarıdaki kelimeler arasındaki ilişki seçeneklerden hangisinde vardır?

A) athletics – sports shoes
B) swimming – swimmer
C) scuba-diving – flipper
D) tennis – racket

Soru 6
Alex: .............................?
Tom: 2 hours

A) How often do you exercise
B) How long do you exercise
C) When do you exercise
D) Where do you exercise

Soru 7 7.Sınıf İngilizce 2.Ünite Cevaplı Test 3
Aslı: .................. do you go jogging?
Banu: Never. I hate jogging.

A) When
B) What time
C) How long
D) How often

Soru 8
Thomas (1) gets up (2) early (3) in the morning (4).

“always”
Yukarıdaki cümledeki hangi numaraya getirilebilir?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

Soru 9
question 9 Yukarıdaki cümlenin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 1 - 3 - 5 - 2 - 4
B) 3 - 5 - 1 - 4 - 2
C) 1 - 4 - 3 - 2 - 5
D) 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Soru 10 7.Sınıf İngilizce 2.Ünite Cevaplı Test 3
I can’t stand watching football on TV.
Yukarıdaki cümlede altı çizili ifade yerine hangisi getirilebilir?

A) love
B) like
C) hate
D) crazy about

Doğru Yanlış Boş
Diğer testlere katılmak ister misiniz?
7.Sınıf İngilizce Sports 2.Ünite Test 1
7.Sınıf İngilizce Sports 2.Ünite Test 2
Paylaş