Basınç İle İlgili Cevaplı Test Soruları 8.Sınıf Fen Bilimleri

Test içeriği: Katılarda ve sıvılarda basınç ile ilgili cevaplı test soruları ve katı cisimlerin yüzeye uyguladıkları basınç kuvveti ile sıvıların kabın tabanına uyguladıkları basınç kuvveti ile ilgili sorular içermektedir. Konu ile ilgili çözümlü testimize de katılmanızı öneririz.

Soru 1 8.Sınıf Basınç İle İlgili Test Soruları
Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.
B) Temas yüzeyinin genişlemesi katı basıncını azaltır.
C) Basınç dinamometre ile ölçülür.
D) Basıncın birimi pascal dır.

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmak için yapılmıştır?

A) Traktörlerin toprağa saplanması için geniş tekerlekli yapılması
B) Rayların şekil bozukluğuna uğramaması için trende tekerlek sayısının arttırılması
C) Meyvenin daha rahat kesilmesi için bıçağın keskinleştirilmesi
D) Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabısı kullanılması

Soru 3
"Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ................ denir. Birimi ............. dır."
Yukarıda verilen ifadedeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Kuvvet - Pascal
B) Basınç - Pascal
C) Basınç - Newton
D) Kuvvet - Newton

Soru 4 8.Sınıf Basınç İle İlgili Test Soruları
katılarda basınç soru 4 Şekilde verilen katı cisimlerin yüzeye uyguladığı basınçlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) P1 > P2 > P3
B) P1 = P2 < P3
C) P1 < P2 < P3
D) P1 = P2 > P3

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmakla ilgili değildir? 

A) Raptiyenin başının geniş olması
B) İğnenin sivri uçlu olması
C) Bıçağın ağzının ince olması
D) Çatalın ucunun sivri olması

Soru 6
basınç soru 6 Şekilde verilen katı cisimler tabana basınç uygulamaktadır. Bu basınçların doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) PA > PB > PC
B) PA < PB < PC
C) PA > PB < PC
D) PA < PB = PC

Soru 7 8.Sınıf Basınç İle İlgili Test Soruları
sıvılarda basınç Şekildeki kap suyla doldurulduğunda, su en şiddetli hangi delikten akar? 

A) B
B) C
C) A
D) D

Soru 8
Aşağıdaki aletlerden hangisi basıncı azaltmak amacıyla yapılmıştır. 

A) Dozerlerin tekerinin geniş yapılması
B) Jiletin ucunun keskin yapılması
C) Çivinin ucunun sivri yapılması
D) Toplu iğne ucunun sivriltilmesi

Soru 9
katılarda basınç soru 9Şekildeki katı cisimlerin yere yaptıkları basınçların sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) ​​​​​​​I > II > III
B) I = II > III
C) I = II = III
D) II > I = III

Soru 10 8.Sınıf Basınç İle İlgili Test Soruları
basınç soru 10 Şekilde verilen katı cisimlerin yere yaptıkları basınçların doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) P1 > P2 > P3
B) P1 = P2 = P3
C) P2 > P3 > P1
D) P3 > P2 > P1

Doğru Yanlış Boş
Paylaş