8.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Din ve Hayat Test Soruları

Sınıf & Ders: 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ünite: Din ve Hayat
Test İçeriği: Din birey ve toplum, dinin temel gayesi, bir peygamber tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.), Asr Suresi ve anlamı, canın korunması, neslin korunması, dinin korunması, aklın ve malın korunması konuları ile ilgili sorular içermektedir.

Soru 1 8.Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat Test Soruları
Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.
B) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
C) Neslin korunması için nikâha önem verilmiştir.
D) Aile, neslin korunmasında önemli bir kurumdur.

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre korunması gereken temel ilkelerden değildir?

A) Neslin korunması
B) Dilin korunması
C) Aklın korunması
D) Dinin korunması

Soru 3
Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid'atlerdir. Bütün bid'atler de dalalettir.
Peygamberimiz (sav)in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Canın korunması
B) Malın Korunması
C) Neslin korunması
D) Dinin korunması

Soru 4 8.Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat Test Soruları
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen hangi peygamberin hayat kıssası “kıssaların en güzeli” olarak nitelendirilir?

A) Hz. Musa (a.s.)
B) Hz. Yusuf (a.s.)
C) Hz. İsmail (a.s.)
D) Hz. Yakup (a.s.)

Soru 5
Dinde dayanağı olmayan ve sonradan ortaya çıkan yaklaşımlara ne denir?

A) Biat
B) Beyan
C) Bid'at
D) Cehalet

Soru 6
I. Faiz
II. Gasp
III. Kumar oynamak
IV. Karaborsa
Verilenlerden hangileri İslam dini tarafından haksız kazanç yolları arasında gösterilmektedir?

A) II ve III
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Soru 7 8.Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat Test Soruları
Hazreti Yusuf'un (a.s.) zindana atılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İftiraya uğraması
B) Kardeşlerinin kıskançlığı
C) Din adamlarını uyarması
D) Devlete isyan etmesi

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Asr suresinde belirtilen bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir?

A) Salih emel işlemek
B) Namazı dosdoğru kılmak
C) Sabrı tavsiye etmek
D) Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek

Soru 9
İslam dinine göre insan hayatı kutsaldır. Bir hayatı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir erdem sayılmıştır. Bir hayata kıymak ise bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir günah olarak değerlendirilmiştir. 
Yukarıda dinimize göre aşağıdakilerden hangisini korunmanın farz olduğu anlatılmıştır?

A) aklın     B) malın     C) canın     D) neslin

Soru 10 8.Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat Test Soruları
Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre sorumluluğun şartıdır?

A) ergen olmak
B) zengin olmak
C) müslüman olmak
D) akıllı olmak

Doğru Yanlış Boş
Paylaş