ADAPTASYON VE EVRİM ÇÖZÜMLÜ TEST BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Adaptasyon ve Evrim konusu ile ilgili çözümlü test soruları, boşluk doldurma soruları ve doğru & yanlış soruları aşağıda verilmiştir. Konuyu pekiştirmeniz, yazılı sınav öncesi tekrar yaparak konuyu hatırlamanız için kullanabilirsiniz. Konu ile ilgili eksikleriniz varsa konu anlatımı sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Soru 1 Adaptasyon ve Evrim 8.Sınıf Test Soruları
Aynı bölgede yaşayan farklı tür canlıların benzer adaptasyon göstermelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür içi varyasyonların oluşmasını sağlamak.
B) Evrime katkı sağlamak
C) Doğal seçilime o canlının elenmesini sağlamak.
D) O bölgede yaşama ve üreme şansını artırmak.

Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi kalıtsal bir özelliktir?

A) Erkek çocuklarının sünnet olması
B) Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi
C) Yazın tenin bronzlaşması
D) Çuha çiçeğinin sıcaklığa bağlı olarak farklı renkte çiçek açması

Soru 3
I. Fazla kullanılan bir organ gelişerek daha etkin bir yapı kazanır.
II. Kullanılmayan organlar bir süre sonra körelir.
III. Türler içinde sayısız varyasyon bulunmaktadır.
IV. Canlılar yaşamlarına devam edebilmek için gerekli olan besin, barınma su gibi ihtiyaçları için yaşam mücadelesi verirler.
Yukarıda evrimle ilgili olarak ileri sürülen görüşlerden hangileri Lamarck’a hangileri Darwin’e aittir.

Soru 4 Adaptasyon ve Evrim 8.Sınıf Test Soruları
Bilim adamları canlıların zaman içinde değiştiğini bazı kanıtlara dayanarak savunmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangileri, söz konusu kanıtlar arasında sayılabilir?
I. Fosil örnekleri
II. Canlılarda bulunan bazı körelmiş yapılar
III. Farklı tür canlılarda görülen ortak yapılar.

A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D) I, II, III

Soru 5
Lamarck’ın evrim görüşü aşağıda belirtilenlerden hangisini açıklamaz?

A) Doğal seçilim.
B) Kullanılan organların gelişmesi.
C) Bir türden zamanla yeni türlerin oluşması.
D) Çevrenin etkisiyle yeni özelliklere sahip türlerin oluşması.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi eski türlerden yeni türlerin oluşumunun tanımıdır?

A) Mutasyon
B) Evrim
C) Modifikasyon
D) Varyasyon

Soru 7 Adaptasyon ve Evrim 8.Sınıf Test Soruları
Etçil olarak beslenen memeli canlıların tırnak ile köpek dişlerinin gelişmiş ve uzun yapıda olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Modifikasyon
B) Varyasyon
C) Adaptasyon
D) Doğal seleksiyon

Soru 8
Soğuk bölgelerde yaşayan tilkiler, sıcak bölgelerde yaşayanlara oranla, daha küçük kulaklı ve kısa kuyrukludur. Darwin’e göre bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Kullanılan organların zamanla gelişmesi
B) Çevre etkisiyle kazanılan özelliklerin, yeni nesillere aktarılması
C) Çevreye uyum sağlayan canlıların yaşama şansının artması
D) Çevrede meydana gelen değişmelerin, genetik yapıyı etkilemesi

Soru 9
I. Kovandaki arı larvaları bal ile beslenirse işçi, arı sütü ile beslenirse kraliçe arı oluşması
II. Etçil kuşların gagalarının çengel, ayaklarının pençe şeklinde gelişmesi
III. Röntgen filmi çektiren hamile bir bayanın çocuğunun sakat olması
Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki olaylardan hangilerine aittir?

Soru 10 Adaptasyon ve Evrim 8.Sınıf Test Soruları
Aşağıda verilenlerden hangileri adaptasyona örnek olarak verilebilir?
I. Kaplumbağanın korunmak için sert bir dış kabuğa sahip olması
II. Ekvator’da yaşayan ayıların tüylerinin koyu renk olması
III. Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin uzun ve ince olması

A) Yalnız II     B) I ve II     C) II ve III     D) I, II, III

Doğru Yanlış Boş
Adaptasyon ve Evrim Test Soruları Boşluk Doldurma Soruları
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükler ile tamamlayınız. Boşluğa gelmesi gereken sözcüğü öğrenmek için kutucukların yanındaki soru işaretine tıklayınız.
ağaçlardaki    ~    Lamarck    ~     kamufle    ~    mutasyonların    ~    doğal seçilim    ~    adaptasyon    ~    varyasyon    ~    sudan karaya

1. Canlıların belirli bir ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere denir.

2. Bukalemunlar düşmanlarından korunmak için bulundukları ortamın rengini alarak kendilerini ederler.

3. ın evrim görüşüne göre modifikasyonlar yeni türlerin oluşmasına neden olmuştur.

4. Tür içinde bireylerin bazı karakterler bakımından farklı olmasına denir.

5. Darwin'in evrim teorisine göre güçlü olan bireylerin yaşamaya devam etmesi dir.

6. Lamarck'a göre zürafaların boynunun uzamasının nedeni yaprakları yemelerinden kaynaklanmıştır.

7. Evrim düşüncesine göre hayat doğru gelişmiştir.

8. Evrimleşmenin olması için kalıtsal bulunması zorunludur.

 
Adaptasyon ve Evrim Test Soruları Doğru & Yanlış Soruları
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" butonuna tıklayınız.

1. Adaptasyonlar kalıtsaldır.

2. Farklı ekosistemlerde yaşayan canlılar farklı özelliklere sahiptir.

3. Canlı sayısını sabitlemek için doğada işleyen eleyici mekanizmaya doğal seçilim (seleksiyon) denir.

4. Darwin'e göre, bir vücut parçası sürekli kullanılırsa gelişir, kuvvetlenir. Kullanılmayan yapılar zamanla zayıflar.

5. Evrimle ilgili çalışmalar, kesin ve somut bilgilere dayanır.

6. Darwin'e göre, canlılarda görülen varyasyonların büyük çoğunluğu genetiktir.

7. Adaptasyonlar evrime katkıda bulunur.

 
Paylaş