Ahlaki Davranışlar 7.Sınıf Din Kültürü Cevaplı Test Soruları

Sınıf & Ders: 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ünite: 3.Ünite Ahlaki Davranışlar 
Test İçeriği: Güzel ahlaki tutum ve davranışlar, bir peygamber tanıyorum: Hz. Salih (a.s.), Felak Suresi ve anlamı

Soru 1 Ahlaki Davranışlar 7.Sınıf Din Kültürü Testi
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da övülen tutum ve davranışlardan biri değildir?

A) Vatansever olmak
B) Büyüklenmek
C) Sabır göstermek
D) Dürüst olmak

Soru 2
I. Kişinin kendi davranışlarınının sonuçlarını üstlenmesidir.
II. İki insan arasında derin sevgi ve saygıyı ifade eden bir değerdir.
III. Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek anlamlarına gelir.
IV. Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir.

Yukarıdaki ifadelerde verilen ahlaki değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur?

A) Dostluk
B) Sorumluluk
C) Adalet
D) Dürüstlük

Soru 3
* Hak sahibine hakkını vermek
* Kanunların herkese eşit uygulanması
* İnsanlar arasında ayrım yapmamak
* Doğruluktan ayrılmamak

Yukarıdaki açıklamalar hangi kavram ile ilgilidir?

A) Asalet
B) Merhamet
C) Adalet
D) Sabır

Soru 4 Ahlaki Davranışlar 7.Sınıf Din Kültürü Testi
Kur'an'da ”Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.” ayetiyle ifade edilen mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öz denetim
B) Sabır
C) Yardımseverlik
D) Sorumluluk

Soru 5
“(Ey Mekke!) Vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve en sevimli olan beldesisin. Senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim.

Yukarıda verilmiş olan Hz. Peygamberin sözü, aşağıda verilen kavramlardan hangisine en yakındır?

A) Sevgi
B) Öz denetim
C) Vatanseverlik
D) Yardımseverlik

Soru 6
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sabır ile doğrudan bir ilişkisi yoktur?

A) Sebat
B) Hakkaniyet
C) Metanet
D) Tahammül

Soru 7 Ahlaki Davranışlar 7.Sınıf Din Kültürü Testi
I. Hz. Salih, kavminin putlara tapmamaları ve Allah'a iman etmeleri için uyarmıştır.
II. Kavmine bir deveyi mucize olarak sunmuş fakat kavmi o deveyi öldürmüştür.
III. Hz. Salih peygamber olmadan kavminin itibarlı ailelerinden birine mensuptu.

Hz. Salih ile ilgili verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan değildir?

A) Bencillik - Ümitsizlik
B) Adalet - Sevgi
C) Öz denetim - Saygı
D) Sorumluluk - Dürüstlük

Soru 9
Hz Salih'in peygamber olarak gönderildiği kavim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medyen
B) Lut
C) Semud
D) Ad

Soru 10 Ahlaki Davranışlar 7.Sınıf Din Kültürü Testi
Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi Felak suresi hakkında yanlış bilgidir?

A) Koruyucu surelerden biridir.
B) 5 ayetten oluşup Medine'de inmiştir.
C) İslam dininde yasaklanan büyü sihir gibi fiilleri yapanlardan Allah'a sığınılmıştır.
D) 15 ayetten oluşup Mekke'de inmiştir.

Doğru Yanlış Boş
Paylaş