BASİT MAKİNELER ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI 8.SINIF

8.Sınıf Fen Bilimleri dersi Basit makineler ünitesine ait; kaldıraçlar, makaralar, eğik düzlem, çıkrık, dişli çarklar, vida ve kasnak konu başlıkları ile ilgili çözümlü 15 soru ile konu tekrarı yapabilirsiniz.

Soru 1 8.Sınıf Basit Makineler Test Soruları
Küçük çocuğun, büyük çocuğu kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır?

A) Destek büyük çocuğa doğru kaydırılmalı
B) Destek küçük çocuğa doğru kaydırılmalı
C) Küçük çocuk desteğe doğru yürümeli
D) Daha kalın çubuk kullanılmalı

Soru 2
Aşağıda verilen basit makinelerin hangisinde destek yük ile kuvvetin arasında değildir?

A) El arabası
B) Tahterevalli
C) Makas
D) Pense

Soru 3
Şekildeki düzenekteki cisim F kuvveti ile 6 m çekilirse P yükü kaç metre yükselir?

A) 3     B) 6     C) 12     D) 18

Soru 4 8.Sınıf Basit Makineler Test Soruları
Bir basit makineyi kullanmanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kuvvetten kazanç sağlamak
B) Yoldan kazanç sağlamak
C) Kuvvetin yönünü değiştirmek
D) İşten kazanç sağlamak

Soru 5
Bir basit makine için;
I. Kuvvet kazancı sağlar.
II. İşten kazanç sağlar.
III. İş yapmada kolaylık sağlar.

Yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) II - III
D) I - II – III

Soru 6
Yandaki makara sisteminde 60 N' luk yükü çekmek için uygulanan kuvvet kaç N'dur?

A) 7,5 N     B) 15 N     C) 30 N     D) 60 N

Soru 7 8.Sınıf Basit Makineler Test Soruları
Yukarıdaki şekillerde türdeş çubuklar ve eşit kütleli cisimler kullanılmıştır. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir? (çubukların ağırlıkları önemsenmeyecek)

A) Şekil I'deki cismi kaldırmak için kullanılan kuvvet daha büyüktür.
B) Şekil I'deki cisim hiçbir zaman dengede durmaz.
C) İki düzenekte cisimleri kaldırmak için uygulanan kuvvetler eşittir.
D) Şekil II'deki cismi kaldırmak için kullanılan kuvvet daha büyüktür.

Soru 8
Ateş maşası hangi tür basit makinedir?

A) Eğik düzlem
B) Çift taraflı kaldıraç
C) Kasnak
D) Tek taraflı kaldıraç

Soru 9
Vida adımı 4 mm olan bir vida zeminde 5 tur döndürülürse zemine kaç cm girer?

A) 1 cm     B) 2 cm     C) 3 cm     D) 4 cm

Soru 10 8.Sınıf Basit Makineler Test Soruları
"Basit makineler .................... ya da .................... kazandırarak iş yapma kolaylığı sağlar." cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi seçenekte verilenler getirilebilir?

A) İşten - Enerjiden
B) Enerjiden - Yoldan
C) Kuvvetten - Yoldan
D) Kuvvetten - İşten

Soru 11
Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?

A) hareketli makara
B) eğik düzlem
C) sabit makara
D) kaldıraç

Soru 12
Boyları ve yarıçapları eşit olan vidalar, eşit kuvvet ile 4 kez döndürülerek bir tahtaya vidalanıyorlar. Aşağıda vida adımları verilen vidalardan hangisi tahtaya en çok gömülmüştür?

A) Vida adımı 1 cm olan vida
B) Vida adımı 2 cm olan vida
C) Vida adımı 3 mm olan vida
D) Vida adımı 4 mm olan vida

Soru 13
Şekildeki r yarıçaplı K kasnağı saat yönünde 8 tur dönerse, L kasnağı hangi yönde kaç tur döner?

A) Saat yönünün tersine 4 tur
B) Saat yönünde 4 tur
C) Saat yönünde 16 tur
D) Saat yönünün tersine 16 tur

Soru 14
basit makineler sorular Şekildeki K, L, M ve N kasnaklarından oluşan sistem için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) K kasnağı ile M kasnağı aynı yönde döner.
B) K kasnağı ile N kasnağı zıt yönde döner.
C) K kasnağı 2 tur dönerse M kasnağı 4 tur döner.
D) K kasnağı 2 tur dönerse N kasnağı 1 tur döner.

Soru 15
Hareketli ve sabit makaralardan oluşturulan sistemlere ne ad verilir?

A) Palanga
B) Sabit makara
C) Hareketli makara
D) Kasnak

Doğru Yanlış Boş
Paylaş