BİYOTEKNOLOJİ TEST SORULARI 8.SINIF FEN BİLİMLERİ

Soru 1 Biyoteknoloji 8.Sınıf Test Soruları
Aşağıdakilerden hangisi eksik veya hatalı genlerin işlevini üstlenecek yeni genlerin hücrelere aktarılması ile ilgili uygulamadır?

A) ıslah
B) aşılama
C) gen aktarımı
D) gen tedavisi

Soru 2
Bir canlının DNA’sından istenilen genlerin çıkarılarak başka bir canlıya aktarılması ve böylece çok farklı özelliklere sahip bitki ve hayvanların elde edildiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gen aktarımı
B) Islah
C) Yapay seçilim
D) Gen tedavisi

Soru 3
Aşağıda verilenlerden kaç tanesi biyoteknolojik çalışmalardan elde edilen ürünlerden biiridir?

» Suçlu tespiti
» Hormon üretimi
» Antibiyotik üretimi
» İnsülin üretimi
» DNA testi ile anne-baba tayini

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

Soru 4 Biyoteknoloji 8.Sınıf Test Soruları
I. Böcekler
II. Bakteriler
III. Virüsler
IV. Bitkiler

Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çalışmalarda kullanılmaktadır?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, III, IV
D) I, II, III, IV

Soru 5
I. Tarım ve hayvancılık
II. Sağlık
III. Gıda

Genetik mühendislerinin yaptığı çalışmalar yukarıda verilen alanlardan hangilerine katkı sağlamaktadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 6
Aşağıdaki çalışmalardan hangisi biyoteknolojik çalışma değildir?

A) İnsülin hormonunun üretilmesi
B) Tarımda makine kullanmak
C) DNA parmak izi
D) Bitkilerin direncini arttırmak

Soru 7 Biyoteknoloji 8.Sınıf Test Soruları
Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendislerinin çalışma alanlarından biri değildir?

A) Hayvanların daha verimli daha sağlıklı daha kaliteli üremelerini sağlama
B) Bir toprak türüne hangi bitki türünün daha iyi uyum sağlayabileceği belirleme
C) Sağlığa zararlı gıda üretiminin tespiti ve önlenmesi
D) Bir canlıdan diğer canlıya gen aktarımı

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik çalışmalar sonucunda oluşturulmuş ürünlerden biri değildir?

A) Kan
B) Serum
C) İlaç
D) Aşı

Soru 9
Biyoteknolojik çalışmaların yararları olduğu kadar zararları da ortaya çıkabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

A) Hastaların üretemediği bazı maddelerin gen nakli yoluyla bakterilere ürettirilmesi
B) Tarım zararlılarına dirençli genlere sahip bitkilerin yetiştirilmesi
C) Genetiği değiştirilmiş bitkilerin polenlerinin organik tarımın yapıldığı alanlara taşınması
D) Hasar görmüş genlerin onarılması

Soru 10 Biyoteknoloji 8.Sınıf Test Soruları
Bitkilerin ................. ile zor ve olumsuz koşullara dayanıklı, daha fazla ürün veren daha güzel görünümlü ve daha besleyici bitkiler yetiştirilmektedir.
Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? hem

A) verimi
B) aktarımı
C) ıslahı
D) klonlanması

Doğru Yanlış Boş
Paylaş