Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım 3.Sınıf Çözümlü Test Soruları

Ünite: Canlılar Dünyasına Yolculuk
Konu: Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Test İçeriği: Canlı ve cansız varlıklar ile bitkinin gelişimi konuları ile ilgili çözümlü test soruları, boşluk doldurma ve doğru & yanlış soruları içermektedir.

Soru 1 Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım 3.Sınıf Testi
Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıktır? koltuk çiçek kalem

Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toprak, su ve hava cansız varlıktır.
B) Canlı varlıklar büyür ve gelişir.
C) Toprakta canlılar yaşadığı için toprak da canlıdır.

Soru 3
Aşağıdaki canlıların hangisi cansız varlıktır?

A) bulut
B) kedi
C) papatya

Soru 4 Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım 3.Sınıf Testi
Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkları, cansız varlıklardan ayıran bir özelliktir?

A) Belli bir ağırlığının olması
B) Belli bir yer kaplaması
C) Büyüyüp gelişmesi

Soru 5
I. Beslenirler.
II. Boşaltım yapamazlar.
III. Solunum yaparlar.
IV. Türlerinin devam etmesi için ürerler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri canlı varlıklar için geçerlidir?

A) I, III     B) I, II, III     C) I, III, IV

Soru 6
"Bitkiler de insanlar gibi canlıdır, hareket eder."
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin hareketine örnek olamaz?

A) Bitki köklerinin toprak altına suya yönelmesi
B) Bitkilerin yer değiştirmesi
C) Ayçiçeğinin güneşi takip etmesi

Soru 7 Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım 3.Sınıf Testi
Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların özelliklerinden biri değildir? 

A) Büyüyüp gelişemezler.
B) Hareket ederler.
C) Beslenirler.

Soru 8
Uygun ortam koşullarında gelişen tohumun, ana bitkiye benzer bitkiyi oluşturmasına ne ad verilir?

A) çimlenme
B) fidan
C) gelişme

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin görevidir?

A) Bitkinin solunum yapmasını sağlar.
B) Bitkinin topraktan su almasını sağlar.
C) Bitkinin üremesini sağlar.

Soru 10 Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım 3.Sınıf Testi
laptop köpek çiçek saat Yukarıdaki varlıklardan kaç tanesi hava olmazsa yaşayamaz?

A) 2     B) 3     C) 4

Doğru Yanlış Boş

Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükleri seçerek tamamlayınız.

fidan    ∼    canlı    ∼    hareket    ∼    yaprakları    ∼    besinlerini    ∼    cansız

1. Bitkiler, insanlar ve hayvanlar varlıklardır.

2. Bitkiler ile solunum yapar.

3. Çimlenme sonucu oluşan genç bitkiye denir.

4. Canlılar avlanma, savunma ya da barınma gibi çeşitli nedenlerle ederler.

5. Hava, toprak ve su varlıklardır.

6. Bitkiler kendi kendileri üretirler.

Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım Doğru Yanlış Soruları

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki “D” butonuna, yanlış olanlar için ise “Y” butonuna tıklayınız. Kontrol Et butonu ile sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

1. () Bitkiler güneşe yönelerek hareket ederler.
2. () Bütün hayvanlar solunumu akciğerleri ile yapar.
3. () Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
4. () Çimlenme sonucu oluşan genç bitkiye fidan denir.
5. () Cansız varlıklar büyür, çoğalır, solunum yapar ve beslenirler.
6. () Canlılar dünyaya geldikleri andan itibaren büyürler.

Paylaş