ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ÜREME » Fen Testleri

Soru 1 6.Sınıf Çiçekli Bitkilerde Üreme ve Gelişme Soruları
Aşağıdakilerden hangisine tohumun çimlenmesinde ihtiyaç yoktur?

A) Nem
B) Uygun sıcaklık
C) Oksijen
D) Işık

Soru 2
Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dişicik tepesi
B) Taç yaprak
C) Polen
D) Çiçek tablası

Soru 3
Bitkideki çiçekler toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?

A) Büyümeye devam etme
B) Besin üretme
C) Tohum oluşturma
D) Su ve mineralleri kökten gövdeye iletme

Soru 4 6.Sınıf Çiçekli Bitkilerde Üreme ve Gelişme Soruları
Çiçek tozları aşağıdaki yolların hangisi ile taşınmaz?

A) Böceklerle
B) Yapraklarla
C) Su ile
D) Rüzgâr ile

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin üreme organlarından birisi değildir?

A) Tepecik
B) Basçık
C) Yumurtalık
D) Yumurta Kanalı

Soru 6
Çiçeğin erkek üreme organındaki polenlerin dişi üreme organının tepeciğine taşınmasına ne ad verilir?

A) Tozlaşma
B) Üreme
C) Büyüme
D) Döllenme

Soru 7 6.Sınıf Çiçekli Bitkilerde Üreme ve Gelişme Soruları
Aşağıdakilerden hangisi fasulye tohumunun çimlenmesini olumlu etkiler?

A) Nemli ortam
B) Soğuk ortam
C) Karanlık ortam
D) Susuz ortam

Soru 8
Aşağıda verilen çiçek kısımlarından hangisi renk ve kokularıyla böcekleri çiçeğe çekerek tozlaşmaya yardim eder?

A) Dişi üreme organı
B) Çanak yapraklar
C) Erkek üreme organı
D) Taç yapraklar

Soru 9
Aşağıdaki çiçeğin kısımlarından hangisi çiçeğin tüm elemanlarını taşır?

A) Taç yaprak
B) Çiçek tablası
C) Çanak yaprak
D) Erkek organ

Soru 10 6.Sınıf Çiçekli Bitkilerde Üreme ve Gelişme Soruları
Tozlaşma ile verilen yargılardan hangisi doğrudur?

A) Çiçek tozlarının basçıktan, dişicik tepesine taşınmasıdır.
B) Yumurta ile spermin çekirdeğinin birleşmesidir.
C) Polenlerin dişicik borusundan tüp oluşturarak yumurtalığa ulaşmasıdır.
D) Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek embriyoyu oluşturmasıdır.

Soru 11
"Çiçekli bitkide tozlaşmadan sonra çiçek yapısında görülen ilk olay ..................." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A) Meyve oluşumudur.
B) Döllenmedir.
C) Yaprak oluşumudur.
D) Spor oluşumudur.

Soru 12
Bitkinin yumurtalık kısmının gelişmesi ile ne oluşur?

A) Zigot
B) Meyve
C) Çiçek
D) Yumurta

Soru 13
Bir tohumun çimlenmesi için;
I. Uygun sıcaklık
II. Su
III. Hava
IV. Işık
gibi etmenlerden hangilerinin bulunması gerekir?

A) I – II
B) II – III
C) I –II – III
D) I – II – III – IV

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde tozlaşmadoğru tanımlanmıştır?

A) Yumurtanın dişi organda oluşması
B) Polen ile yumurta hücresinin çekirdeğinin birleşmesi
C) dişi organın yapışkan sıvı olmasıdır
D) Polenin dişi organa taşınmasıdır

Soru 15
Döllenme, Tozlaşma, Meyve,Tohum terimlerini oluşum sırasına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tozlaşma - Tohum - Meyve - Döllenme
B) Meyve - Tohum - Tozlaşma -Döllenme
C) Tozlaşma - Döllenme - Tohum - Meyve
D) Meyve - Döllenme - Tozlaşma - Tohum

Doğru Yanlış Boş
Paylaş