ÇOKGENLERLE İLGİLİ SORULAR (Çözümlü)

Çokgenlerle ilgili sorular konuyu daha iyi kavramanız için çözümlü olarak verilmiştir. 5.Sınıf Çokgenlerle ilgili 20 adet çözümlü soru bulunmaktadır. Basit, orta ve zor soru seviyeleri içeren sorular hazırlamaya özen gösteriyoruz.

Çokgenler konusu ile ilgili konu anlatımı için Çokgenler konu anlatımı sayfasını ziyaret ediniz.

Soru 1 5.Sınıf Matematik Çokgenler Çözümlü Test
Bir kenar uzunluğu 40 metre olam düzgün beşgen şeklindeki bir tarlanın etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir.

Bu iş için kaç metre dikenli tele ihtiyaç vardır?

A) 450     B) 500     C) 550     D) 600

Soru 2
Bir çokgen en az kaç kenardan oluşabilir?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

Soru 3
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi düzgün çokgendir?

A) İkizkenar dik üçgen
B) Eşkenar üçgen
C) İkizkenar üçgen
D) Çeşitkenar üçgen

Soru 4 5.Sınıf Matematik Çokgenler Çözümlü Test
Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne ad verilir?

A) Çokgen
B) Üçgen
C) Düzgün çokgen
D) Dörtgen

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? 

A) İkizkenar üçgen
B) Kare
C) Eşkenar üçgen
D) Düzgün beşgen

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir?

Soru 7 5.Sınıf Matematik Çokgenler Çözümlü Test
Çevresi 120 cm olan beşgenin bir kenarı kaç cm'dir?

A) 20     B) 24     C) 28     D) 32

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?

Soru 9
Çevresi 120 cm olan düzgün altıgenin kenarları 4'er cm kısaltılırsa yeni düzgün altıgenin çevresi kaç cm olur?

A) 84     B) 90     C) 96     D) 110

Soru 10 5.Sınıf Matematik Çokgenler Çözümlü Test
Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilmiştir.

Bu iş için 756 m tel kullanıldığına göre, tarlanın bir kenar uzunluğu kaç m'dir?

A) 40     B) 41     C) 42     D) 43

Soru 11
Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?

A) Dikdörtgen
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare

Soru 12
Çevresi 90 cm olan düzgün beşgenin kenarları 5'er cm uzatılırsa, yeni düzgün beşgenin çevresi kaç cm olur?

A) 105     B) 110     C) 115     D) 120

Soru 13
Bir kenar uzunluğu 65 cm olan bir kare ile düzgün beşgenin çevreleri eşittir. Buna göre düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?

A) 52     B) 54     C) 56     D) 58

Soru 14
Düzgün beşgen ile düzgün bir altıgenin çevre uzunlukları birbirine eşit ve 90 cm'dir. Buna göre, düzgün beşgen ve düzgün altıgenin kenar uzunlukları arasındaki fark kaçtır?

A) 3     B) 4     C) 5     D) 6

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108° dir.
B) Düzgün çokgenlerin iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
C) Düzgün çokgenlerin bütün kenarları birbirine eşittir.
D) Çokgenlerin iç açıları toplamı 360° dir.

Doğru Yanlış Boş
Paylaş