8.Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Din ve Hayat Boşluk Doldurma ve Doğru Yanlış Soruları

Sınıf & Ders: 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ünite: Din ve Hayat
Test Türü: Boşluk Doldurma ve Doğru & Yanlış Soruları

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükleri seçerek tamamlayınız. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.

akıl    ∼    din    ∼    aile    ∼    Hz. Yusuf    ∼    ahiret    ∼    peygamberlik    ∼    hurafe    ∼    Hz. Yakup    ∼   

1. Kişinin dinen mükellef olabilmesi için sağlığının yerinde olması gerekir.

2. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütününe adı verilir.

3. İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara denir.

4. (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu.

5. Neslin korunabilmesi sağlıklı bir kurmakla mümkündür.

6. Hz. Yusuf'un (a.s.) babasının adı (a.s.) tur.

7. Yüce Allah, Yusuf’a (a.s.) zindanda iken görevi verdi.

8. Dinin temel gayesi insanların dünya ve mutluluğunu sağlamaktır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki “D” butonuna, yanlış olanlar için ise “Y” butonuna tıklayınız. Kontrol Et butonu ile sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

1. () Faiz helal kazanç elde edilen yollardan biridir.
2. () Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
3. () Bireylerin can güvenliğini tehlikeye düşüren önemli sorunlardan biri de iş kazalarıdır.
4. () Alkol, uyuşturucu gibi maddelerin bağımlılığı akıl sağlığına zarar vermektedir.
5. () İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklar; can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti olmak üzere beş başlıkta değerlendirilmiştir.
6. () İslam’a göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahip değildir.
7. () Asr suresi adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.
8. () Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri hiçbir zaman affetmemiştir.

Paylaş