DNA ve GENETİK KOD ÇÖZÜMLÜ TEST VE BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

DNA'nın Yapısı ve Genetik Kod konusu ile ilgili çözümlü test soruları, boşluk doldurma soruları ve doğru & yanlış soruları aşağıda verilmiştir. Konuyu pekiştirmeniz, yazılı sınav öncesi tekrar yaparak konuyu hatırlamanız için kullanabilirsiniz. Konu ile ilgili eksikleriniz varsa konu anlatımı sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Soru 1 Dna ve Genetik Kod Çözümlü Test Soruları
Aşağıdakilerden hangisinde mutasyon yoktur?

A) Down sendromu
B) Altıparmaklılık
C) Van kedisinin gözleri
D) Yaraların iyileşmesi

Soru 2
1800 Nükleotitten oluşan bir DNA zincirinde 400 tane Guanin olduğuna göre fosfat ve Timin sayısını bulunuz?

A) 900 fosfat, 500 Timin
B) 1800 fosfat, 900 Timin
C) 900 fosfat, 400 Timin
D) 1800 fosfat, 500 Timin

Soru 3
Bir DNA zincirinde toplam 4800 nükleotid vardır. Timin sayısı 700 ise Guanin sayısı kaçtır?

A) 700     B) 1400     C) 1700     D) 2400

Soru 4 Dna ve Genetik Kod Çözümlü Test Soruları
Canlılarda kalıtım materyali DNA dır.
Aşağıda verilen yapılardan hangileri DNA da bulunur?
I. Fosfat grubu
II. Riboz şekeri
III. Timin organik bazı
IV. Sitozin organik bazı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Ive IV
D) I, III, IV

Soru 5
Nükleik asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm canlı hücrelerde bulunur.
B) Yapısında şeker bulunur
C) Bir canlının farklı dokularında farklı yapıda bulunur.
D) Nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Soru 6
I. Dört çeşit nükleotitten oluşur.
II. Sadece üreme ana hücrelerinin bölünmesi sırasında eşlenir.
III. Hücrenin yönetici molekülüdür.
IV. İkili sarmal yapıdadır.
DNA ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) I     B) II     C) III     D) IV

Soru 7 Dna ve Genetik Kod Çözümlü Test Soruları
Yukarıda verilen DNA zincirinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi nükleotitler gelmelidir?

A) A - S - S - T
B) G - S - S - T
C) A - S - S - G
D) T - S - S - A

Soru 8
DNA nın yapısında bulunan kalıtsal bilgilerimizi taşıyan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kromozom
B) Gen
C) DNA
D) Nükleotit

Soru 9
DNA molekülü gelişmiş bir hücrenin hangi kısmında bulunur?

A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Hücre duvarı
D) Çekirdek

Soru 10 Dna ve Genetik Kod Çözümlü Test Soruları
Şeker + fosfat + organik baz = ?

Yukarıdaki yapıların birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Kromozom
B) Nükleotit
C) DNA
D) Gen

Doğru Yanlış Boş
Dna ve Genetik Kod Çözümlü Test Soruları Boşluk Doldurma Soruları
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükler ile tamamlayınız. Boşluğa gelmesi gereken sözcüğü öğrenmek için kutucukların yanındaki soru işaretine tıklayınız.
Nükleotit, Gen, DNA, Kromozom    ~    deoksiriboz    ~    organik baz    ~    Sitozin    ~    çekirdeğinde    ~    nükleotit    ~    Adenin, Timin, Guanin, Sitozin    ~    Timin

1. DNA, adı verilen yapı birimlerinden oluşur.

2. DNA'nın yapısında dört çeşit vardır.

3. DNA'nın yapısında şekeri bulunur.

4. DNA'nın yapısında bulunan bazlar dir.

5. DNA hücrenin bulunur.

6. DNA'nın yapısı küçükten büyüğe doğru şeklinde sıralanır.

7. Bir DNA molekülünde Adenin ile sayısı , Guanin ile sayısı birbirine eşittir.

 
Dna ve Genetik Kod Çözümlü Test Soruları Doğru & Yanlış Soruları
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" butonuna tıklayınız.

1. DNA çift zincirli sarmal bir yapıdadır.

2. DNA tüm canlılarda hücre çekirdeğinde bulunur.

3. Adenin ile Timin arasında 2, Guanin ile Sitozin arasında 3 zayıf hidrojen bağı bulunur.

4. DNA hücrenin yönetici molekülüdür.

5. Kromozomlar DNA'nın yapı birimidir.

6. DNA'nın yanlış eşlenmesi sonucu mutasyonlar meydana gelir.

7. Nükleotitler bulundukları yere göre isimlendirilirler.

 
Paylaş