DOLAŞIM SİSTEMİ TEST BOŞLUK DOLDURMA DOĞRU & YANLIŞ SORULARI

Soru 1 Dolaşım Sistemi Test Soruları 6.Sınıf
Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

A) Hücrelere besin ve oksijen taşır.
B) Sindirim enzimini taşır.
C) Atık maddeleri hücrelerden uzaklaştırır.
D) Vücut ısısını düzenler.

Soru 2
Kırmızı kan hücreleri aşağıdaki yapılardan hangisinde üretilir?

A) Kemik iliği
B) Karaciğer
C) Akciğer
D) Kalp

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi alyuvarlar için yanlış bir bilgidir?

A) Vücudu mikroplara karşı korur.
B) Hücrelerden karbondioksit alıp akciğere taşır.
C) Hücrelere oksijen taşır.
D) Yapısında hemoglobin bulunur.

Soru 4 Dolaşım Sistemi Test Soruları 6.Sınıf
İnsanda akyuvar sayısının azalmasıyla aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A) Solunum zorluğu çekilir.
B) Kanda çok az oksijen taşınır.
C) Vücudun enerji üretimi azalır.
D) Vücut direnci zayıflar.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kan hücrelerinden değildir?

A) Akyuvar
B) Plazma
C) Kan pulcuğu
D) Alyuvar

Soru 6
Küçük kan dolaşımı ile hangi olay gerçekleştirilir?

A) Vücuda kan dağıtılması
B) Doku hücrelerine besin gönderilmesi
C) Kanın temizlenmesi
D) Kalp atışının arttırılması

Soru 7 Dolaşım Sistemi Test Soruları 6.Sınıf
Kanın yapısında kan pulcukları (trombositler) bulunmasaydı ne olurdu?

A) Karbondioksit dışarı atılamazdı.
B) Kanamalar durmazdı.
C) Solunum yapılamazdı.
D) Mikroplara karşı antitoksin üretilemezdi.

Soru 8
Aşağıdaki durumların hangisinde insanda kanda akyuvar sayısı artmaz?

A) Şeker hastası olan kişinin
B) Kızamık olan kişinin
C) Nezle olan kişinin
D) Grip olan kişinin

Soru 9
I. Aort atar damarı
II. Akciğer toplardamarı
III. Akciğer atar damarı
Yukarıdaki damarlardan hangileri büyük dolaşımda görevlidir?

A) yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 10 Dolaşım Sistemi Test Soruları 6.Sınıf
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarın görevi değildir?

A) Hücrelere oksijen sağlamak
B) Kanın akışını kolaylaştırmak
C) Hücrelere besin taşımak
D) Hücrelerdeki karbondioksiti almak

Soru 11
Sağ karıncık → A → Akciğer → B → Sol kulakçık
Yukarıda verilen küçük kan dolaşımı şemasında A ve B yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

           A                  B      

A) Atardamarlar - Kılcal damarlar
B) Kılcal damarlar - Toplardamarlar
C) Akciğer atardamarı - Akciğer toplardamarı
D) Akciğer toplardamarı - Akciğer atardamarı

Soru 12
Kan ile vücut hücreleri arasındaki besin ve gaz alışverişini sağlayan damar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer toplardamarı
B) Aort atardamarı
C) Toplardamar
D) Kılcal damar

Doğru Yanlış Boş
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükler ile tamamlayınız. Boşluğa gelmesi gereken sözcüğü öğrenmek için kutucukların yanındaki soru işaretine tıklayınız.
aort, kirli, temiz, damarlar, koyu, küçük, büyük, mikrop, dolaşım, toplardamar

1. Kirli kanın kalbin sağ karıncığından çıkıp akciğerlerde temizlendikten sonra tekrar kalbin sol kulakçığına gelmesine kan dolaşımı denir.

2. Dolaşım sistemimizi kalp, ve kan oluşturur.

3. Vücudumuzda atardamar, kılcal damar ve olmak üzere üç çeşit damar bulunur.

4. Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kanın, vücutta kirlendikten sonra kalbin sağ kulakçığına gelmesine kan dolaşımı denir.

5. Akyuvarların kandaki sayısı, vücuda girdiğinde artar.

6. Akciğer toplardamarı hariç bütün toplardamarlar kan taşır.

7. Kalbin soldaki odacıklarında kan bulunur.

8. Kirli kan kırmızı renklidir.

9. Vücudumuzdaki en büyük atardamar atardamarıdır.

10. Vücudu mikroplara karşı korumak sisteminin görevidir.

 
DOĞRU & YANLIŞ SORULARI
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" butonuna tıklayınız.

1. Büyük kan dolaşımı akciğerler ile kalp arasında gerçekleşir.

2. Kan pulcukları oksijenin taşınmasını sağlar.

3. Akyuvarların görevi vücuda giren mikroplarla savaşmaktır.

4. Akciğer toplardamarı kirli kan taşır.

5. Kalbimiz iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört odacıklıdır.

6. "O" kan grubu bütün kan gruplarından kan alabilir.

7. AIDS, sıtma, tetanoz, sarılık gibi hastalıklar kan yoluyla bulaşır.

8. Rh faktörü bulunduran kan grubuna Rh (+) denir.

9. Kanın pıhtılaşmasını kan pulcukları sağlar.

10. Kirli kanda karbondioksit ve oksijen oranı eşittir.

 

KLASİK SORULAR
Cevabınızı sorunun altındaki kutucuğa yazarak, sorunun çözümü ile karşılaştırabilirsiniz.
Klasik Soru 1Dolaşım Sistemi Klasik Sorular
Dolaşım sistemi nedir? Hangi organlardan oluşur?


Klasik Soru 2Dolaşım Sistemi Klasik Sorular
Damar nedir? Kaç çeşit damar vardır? Adlarını yazınız.


Klasik Soru 3Dolaşım Sistemi Klasik Sorular
Büyük kan dolaşımı nedir?


Klasik Soru 4Dolaşım Sistemi Klasik Sorular
Dolaşım sisteminin sağlığının korunması için neler yapılmalıdır?

Klasik Soru 5Dolaşım Sistemi Klasik Sorular
Kan hücrelerini yazarak, görevlerini kısaca açıklayınız.


Klasik Soru 6Dolaşım Sistemi Klasik Sorular
Kan grupları arasındaki kan alışverişini şema üzerinde gösteriniz.
Çiziminizi bir kağıda yaparak, çözüm ile karşılaştırabilirsiniz.Paylaş