DÖRTGENLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Dörtgenler konusu ile ilgili konu anlatımı için; Matematik konu anlatımları bölümünden Dörtgenler Konu Anlatımı sayfasını ziyaret ediniz.

Soru 1 5.Sınıf Matematik Testleri Dörtgenler Çözümlü Test
Yandaki paralel kenarda A açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 70°     B) 90°     C) 110°     D) 120°

Soru 2
Yandaki ABCD yamuğunda D açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 65°     B) 68°     C) 102°     D) 112°

Soru 3
Üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamından kaç derece eksiktir?

A) 180     B) 120     C) 90     D) 60

Soru 4 5.Sınıf Matematik Testleri Dörtgenler Çözümlü Test
Hangi iki dörtgenin köşegenleri eşit uzunluktadır?

A) Kare, eşkenar dörtgen
B) Kare, paralel kenar
C) Kare, dikdörtgen
D) Paralel kenar, dikdörtgen

Soru 5
soru 5 Yukarıdaki paralel kenarda A açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 52°     B) 62°     C) 112°     D) 128°

Soru 6
Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin yüksekliği yanlış gösterilmiştir?

Soru 7 5.Sınıf Matematik Testleri Dörtgenler Çözümlü Test
soru 7 Yukarıdaki paralel kenarda M ve N açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

A) 120°     B) 180°     C) 230°     D) 360°

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yamuğun özelliklerinden biri değildir?

A) Köşegenleri eşit uzunluktadır.
B) İç açılarının ölçüleri toplamı 360°dir.
C) Alt ve üst taban uzunlukları farklıdır.
D) Alt ve üst tabanlar birbirine paraleldir.

Soru 9
"Karenin iç açıları toplamı ....... derecedir. Çünkü 4 tane ........ açısı vardır." Yukarıda cümlede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 180 − dik
B) 180 − dar
C) 360 − dik
D) 360 − geniş

Soru 10 5.Sınıf Matematik Testleri Dörtgenler Çözümlü Test
Sandalın yandan görünüşü hangi geometrik şekle benzer?

A) Dikdörtgen
B) Kare
C) Paralelkenar
D) Yamuk

Soru 11
Dörtgenlerin kaç tane köşegeni vardır?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

Soru 12
Aşağıdaki dörtgen ikililerinden hangisinin karşılıklı kenarları birbirine eşit değildir?

A) Eşkenar dörtgen, dikdörtgen
B) Kare, eşkenar dörtgen
C) Kare, yamuk
D) Paralel kenar, dikdörtgen

Soru 13
dörtgenler sorular

Soru 14
"Karşılıklı kenarları paraleldir, 2 dar 2 geniş açısı vardır." tanımı aşağıda verilen çokgenlerden hangisine aittir?

A) Dikdörtgen
B) Paralelkenar
C) Kare
D) Yamuk

Soru 15
soru 15

Doğru Yanlış Boş
Paylaş