İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ BOŞLUK DOLDURMA DOĞRU YANLIŞ SORULARI

İklim ve Hava Hareketleri Boşluk Doldurma Soruları
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükleri seçerek tamamlayınız. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.

kar    ∼    alçak    ∼    klimatolog    ∼    kırağı    ∼    karasal    ∼    hava    ∼    meteoroloji

1. İklim bilimi, günlük değişken olaylarını inceler.

2. İklimi inceleyen bilim insanlarına denir.

3. Hava basıncının düşük olduğu bu alana basınç alanı denir.

4. Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşür ve bu buz tanecikleri birleşerek yeterli büyüklüğe ulaştığında taneleri şeklinde yeryüzüne iner.

5. Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde oluşturduğu kristaller şeklindeki yapıya denir.

6. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleriyle inceleyen, bu hava olaylarının canlılar ve Dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına denir.

7. Ülkemizde Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve iklim olmak üzere üç tür iklim görülür.

İklim ve Hava Hareketleri Doğru & Yanlış Soruları

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki “D” butonuna, yanlış olanlar için ise “Y” butonuna tıklayınız. Kontrol Et butonu ile sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

1. () Dünya’da soğuk, sıcak ve ılıman iklim olmak üzere başlıca üç çeşit iklim türü vardır.
2. () Eğer ortam sıcaklığı 0 ºC’nin altında ise su buharının sıvı hâle geçmeden yeryüzündeki cisimler üzerinde donmasına dolu denir.
3. () Hava olaylarını inceleyen bilim insanlarına klimatolog denir.
4. () Atmosferde oluşan yağış, nem, rüzgâr gibi olaylara hava olayı denir.
5. () Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama hava şartlarına iklim denir.
6. () Klimatoloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceler.
7. () Yaşadığımız çevrede gün içinde birden fazla hava olayı görmemiz mümkündür.
8. () Hava olaylarının yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkisi yoktur.
9. () Belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkili olan hava şartlarına hava olayları denir.
10. () İklim, bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen isimdir.

İklim ve Hava Hareketleri Çözümlü Test Soruları

Paylaş