İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI 8.SINIF

8.Sınıf Fen Bilimleri dersi İklim ve Hava Hareketleri konu başlığı ile ilgili 15 adet çözümlü test soruları ile yazılı sınav öncesi hazırlık yapabilirsiniz.

Soru 1 İklim ve Hava Hareketleri Test Soruları
Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde oluşturduğu kristallere ne isim verilir?

A) Kırağı
B) Dolu
C) Sis
D) Kar

Soru 2
Havada sürekli bulunan su buharına ne ad verilir?

A) Sis
B) Bulut
C) Nem
D) Çiy

Soru 3
Rüzgârın oluşmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükseklik
B) Sıcaklık
C) Nem
D) Basınç farklılıkları

Soru 4 İklim ve Hava Hareketleri Test Soruları
Aşağıda iklimle ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) İklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog denir.
B) Ülkemizde dört iklim tipi görülür.
C) İklim verileri uzun yıllara dayanır.
D) İklim bilimine klimatoloji denir.

Soru 5
I. Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi
II. Nemli ve sıcak havanın yükselmesi
III. Su damlacıklarının ağırlaşarak yeryüzüne düşmesi
IV. Soğuk havayla karşılaşarak yoğuşması

Aşağıdaki sıralamalardan hangisinde, yağmurun oluşumunu açıklayan maddelerin sıralanışı doğru verilmiştir?

A) IV, I, II, III
B) I, IV, II, III
C) II, IV, I, III
D) III, I, IV, III

Soru 6
Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşür. Bu taneciklerin birleşerek yeterli büyüklüğe ulaştığında oluşturduğu yağış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırağı
B) Dolu
C) Yağmur
D) Kar

Soru 7 İklim ve Hava Hareketleri Test Soruları
İklimi inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A) Klimatoloji
B) Sismoloji
C) Meteoroloji
D) Paleontoloji

Soru 8
Bir bölgede hava basıncın aşırı derecede düşmesi sonucu o bölgede öncelikle hangi hava olayı gerçekleşir?

A) Dolu
B) Sıcaklık artışı
C) Rüzgar
D) Yağmur

Soru 9
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışlar çok soğuk geçer.
B) Adana'da yazlar oldukça sıcaktır.
C) Karadeniz bölgesi dört mevsim yağış alır.
D) Bugün Erzurum'da kar yağışı bekleniyor.

Soru 10 İklim ve Hava Hareketleri Test Soruları
Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanına verilen addır?

A) Jeolog
B) Meteorolog
C) Klimatolog
D) Sismolog

Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi iklim değişikliği sonucu oluşmaz?

A) Su kaynaklarının azalması
B) Yağışların düzenli olması
C) Çölleşme ve erozyon
D) Buzulların erimesi

Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi iklim değişikliğine neden olur?

A) Fosil yakıtların fazla kullanılması
B) Çevremizin ağaçlandırılması
C) Enerji tüketiminin azaltılması
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi nemli havanın gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşması ile oluşan hava olaylarından değildir?

A) dolu
B) kırağı
C) kar
D) yağmur

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da görülen başlıca iklim türlerinden biri değildir?

A) Ilıman
B) Sıcak
C) Soğuk
D) Karasal

Soru 15
Rüzgârın hareket yönü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Alçak basınç alanından yüksek basınç alanına doğru yatay yönde
B) Alçak basınç alanından yüksek basınç alanına doğru dikey yönde
C) Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde
D) Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru dikey yönde

Doğru Yanlış Boş
Paylaş