IŞIK VE SES ÇÖZÜMLÜ TEST BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 6.SINIF

6.Sınıf Işık ve Ses konusu ile ilgili çözümlü test sorularını konuyu pekiştirmeniz, yazılı sınav öncesi tekrar yaparak konuyu hatırlamanız için kullanabilirsiniz. Konu ile ilgili eksikleriniz varsa konu anlatımı sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Soru 1 6.Sınıf Işık ve Ses Çözümlü Test Soruları
ışık ve ses soru 1 K ışınının ayna ile yaptığı açı 30o dir.
Buna göre K ışınının yansıma açısı kaç derecedir?

A) 30     B) 40     C) 50     D) 60

Soru 2
6.sınıf ışık ve ses soruları Şekildeki düz aynaya gelen ışın aynadan yansıdıktan sonra A, B, C ve D noktalarının hangisinden geçer?

A) D     B) C     C) B     D) A

Soru 3
Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
I. Görüntü düzdür.
II. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.
III. Görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya uzaklığı eşittir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

Soru 4 6.Sınıf Işık ve Ses Çözümlü Test Soruları
ışığın yansıması Yukarıdaki şekilde, gözlemcinin elmayı görebilmesi için düzeneğe en az kaç tane düzlem ayna yerleştirmek gerekir?

A) 3     B) 4     C) 5     D) 6

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ışığı daha fazla soğurur?

A) Koyu renkli giysiler
B) Açık renkli giysiler
C) Metal ürünler
D) Cam ürünler

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dağınık yansımaya neden olur?

A) Ayna
B) Çelik tencere yüzeyi
C) Halı
D) Durgun su yüzeyi

Soru 7 6.Sınıf Işık ve Ses Çözümlü Test Soruları
ışık sorusu yansıma açısı Şekildeki gibi ayna yüzeyine gönderilen ışın ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Gelme açısı 60o 'dir.
II. Yansıma açısı 30o 'dir.
III. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. 

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Yansıma olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Işık ışınları pürüzsüz yüzeylerden düzgün yansır.
B) Yansıma eğri yüzeylerde de gerçekleşebilir.
C) Işık ışınları pürüzlü yüzeylerden dağınık yansır.
D) Işığı dağınık yansıtan cisimler daha parlak görünür.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ışıkla etkileşimine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Buzlu cam
B) Ay
C) Alüminyum Folyo
D) Ayna

Soru 10 6.Sınıf Işık ve Ses Çözümlü Test Soruları
Oğuz dağa doğru seslendikten 6 saniye sonra sesini tekrar duyuyor. Oğuz ile dağ arasındaki mesafe kaç metredir? (Sesin havadaki hızı 340m/s dir) 

A) ​​​​​​​780     B) 1020     C) 1700     D) 2040

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliğinden faydalanılarak yapılan teknolojik aletlerden değildir? 

A) Radar
B) Sonar
C) Periskop
D) Ultrason

Soru 12
“Sesin kaynaktan çıktıktan sonra herhangi bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine ………….. denir.” cümlesinde boşluğa gelecek kelime hangisidir? 

A) Yankı
B) Kırılma
C) Akustik
D) Soğurulma

Soru 13
I. Ses maddesel ortamlarda yayılır.
II. Ses bir titreşim sonucudur.
III. Ses bir enerji çeşididir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 14
Sesle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sesin oluşması için herhangi bir maddenin titreşmesi gerekmektedir.
B) Sesin yayılması için maddesel bir ortama gerek yoktur.
C) Ses herhangi bir maddeyle karşılaştığında yansımaya uğrayabilir.
D) Ultrason, sonar ve radar gibi aletler sesin teknolojideki uygulamalarına örnektir.

Soru 15
sesin yayılması piyano Şekildeki piyano kuyruğunun kapağının izleyicilere doğru açılmasının nedeni hangisidir?

A) Sesin soğurulmasını sağlamak
B) Sesin yansıyıp piyanoya dönmesini sağlamak
C) Sesin kalitesini düşürmek
D) Sesin yansıyıp izleyicilere gitmesini sağlamak

Doğru Yanlış Boş

6.Sınıf Işık ve Ses Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükleri seçerek tamamlayınız. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.

yansıma    ∼    gelen    ∼    dalgalar    ∼    soğurulma    ∼    enerji    ∼    yansıma    ∼    yankı    ∼    yüzeyin normali

1. Işığın bir yüzeye çarparak geri dönmesine denir.

2. Yansıyan ışın ile normal ışın arasındaki açıya açısı denir.

3. Yansıtıcı yüzeye çarpan ışına ışın denir.

4. Ses her yönde halinde yayılır.

5. Ses bir tür olup ancak maddesel ortamda yayılır.

6. Sesin maddeler tarafından emilmesine, denir.

7. Ses dalgalarının sert bir engele çarparak tekrar kaynağına dönmesine denir.

8. Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan yüzeye çizilen dik doğruya denir.

6.Sınıf Işık ve Ses Doğru & Yanlış Soruları

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki “D” butonuna, yanlış olanlar için ise “Y” butonuna tıklayınız. Kontrol Et butonu ile sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

1. () Işık pürüzlü yüzeylerde düzgün, parlak ve pürüzsüz yüzeylerde dağınık yansır.
2. () Yansıtıcı yüzeye dik ışın gönderilirse, ışın kendi üzerinden geri yansır.
3. () Yankı olayı sesin yansıması sonucu oluşur.
4. () Ayna ile, gelen ışın 48°'lik açı yapıyorsa yansıma açısı 32°'dir.
5. () Ses en hızlı katı ortamda yayılır.
6. () Işığın bir yüzeye çarparak geri dönmesine yankı denir.
7. () Dağınık yüzeye gelen ışınlar aynı açıyla yansır.
8. () Ses ve ışık bir engele çarptığında yansıma özelliğine sahiptir.

Paylaş