KALITIM ÇÖZÜMLÜ SORULAR BOŞLUK DOLDURMA DOĞRU & YANLIŞ SORULARI

Soru 1 Kalıtım İle İlgili 8.Sınıf Çözümlü Test Soruları
Normal görüşlü baba ile renk körü annenin , normal görüşlü kız çocuklarının olma olasılığı nedir?

A) %25     B) %50     C) %75     D) %100

Soru 2
Bir ailenin 3 erkek, 2 kız çocuğu varsa dünyaya gelecek 6. çocuğun kız olma ihtimali % kaçtır?

A) %25     B) %50     C) %75     D) %100

Soru 3
Orak hücreli anemi hastalığıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalık vücut hücreleri üzerinden taşınır.
B) Baskın özellikteki genin etkisiyle ortaya çıkar.
C) Alyuvarlar doğal şekillerini kaybetmiş ve orak şeklini almıştır.
D) Bu hastalığa yakalanan bireylerde alyuvarlar, vücut hücrelerine yeterli miktarda oksijen taşımazlar.

Soru 4 Kalıtım İle İlgili 8.Sınıf Çözümlü Test Soruları

Yukarıdaki tabloda verilen çaprazlamalardan hangisi veya hangilerinde saf döl bireylerin oluşma ihtimali %100 dür?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 4
C) 1,2 ve 4
D) 1,3 ve 4

Soru 5
Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları mavi gözlü olmuştur. İkinci çocuğun kahverengi gözlü olma olasılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Kahverengi göz rengi, mavi göz rengine karşı baskındır.)

A) 1/4     B) 1/2     C) 3/4     D) 1/8

Soru 6
Normal bir yumurtanın, aşağıdaki spermlerin hangisiyle döllenmesi sonucunda, Down sendromlu bir birey oluşabilir?

A) 22+X     B) 22+Y     C) 23+Y     D) 21+Y

Soru 7 Kalıtım İle İlgili 8.Sınıf Çözümlü Test Soruları
Kalıtımla ilgili olarak;
I. Mayoz bölünme
II. Melez döllerin fazla olması
III. Saf döllerin fazla olması
IV. Kromozom sayısı
Şeklindeki özelliklerden hangileri eşey hücrelerinin çeşidini artırır?

A) Yalnız I
B) Ive II
C) Yalnız III
D) II ve III

Soru 8
Eşey kromozomlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kız çocukları X kromozomlarının ikisinide annelerinden alırlar.
B) Eşey kromozomlarının tek görevi cinsiyet belirlemektir.
C) Erkek bireylerde X kromozomu bulunmaz.
D) Bir ailede doğacak olan bir çocuğun kız olma ihtimali %50 dir.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan hastalıklardandır?

A) Hipertansiyon
B) Down sendromu
C) Hemofili
D) Renk körlüğü

Soru 10 Kalıtım İle İlgili 8.Sınıf Çözümlü Test Soruları
Ahmet’in dedesinin kuş yetiştirme çiftliğinde kısa gagalı erkek kuş ile heterozigot uzun gagalı dişi kuş döllendiriliyor.
Döllenme sonucu;
I. Heterozigot uzun gagalı
II. Homozigot kısa gagalı
III. Homozigot uzun gagalı
Genotipleri verilen oğul bireylerden hangileri oluşmaz? (Uzun gaga geni, kısa gaga genine baskındır.)

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Ive II
D) IIve III

Doğru Yanlış Boş
Kalıtım Test Soruları 8.Sınıf Boşluk Doldurma Soruları
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükler ile tamamlayınız. Boşluğa gelmesi gereken sözcüğü öğrenmek için kutucukların yanındaki soru işaretine tıklayınız.
Y kromozomu    ~    baskın gen    ~    genetik    ~    Y    ~    melez döl    ~    karakter    ~    bezelye    ~    X

1. Canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe denir.

2. Renk körlüğü, hemofili, Akdeniz anemisi hastalıklardır.

3. İlk kuşakta etkisini gösteren genlere denir.

4. Mendel çalışmalarında bitkisini kullanmıştır.

5. Anne ve babadan gelen genler farklı ise adı verilir.

6. Balık pulluluk, yapışık parmaklılık, kulak kıllığı ile taşınır.

7. İnsanlarda cinsiyeti belirleyen eşey kromozomları ve dir.

 
Kalıtım Test Soruları 8.Sınıf Doğru & Yanlış Soruları
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" butonuna tıklayınız.

1. X ve Y kromozomlarına eşeysel kromozom denir.

2. Kromozomların üzerinde bulunan ve kalıtsal özellikleri taşıyan yapılara gen denir.

3. Bir canlıdaki karakterin dış görünüşüne fenotip denir.

4. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücreler farklı genetik bilgi taşır.

5. Albino hastaları güneşten etkilenirler.

6. Canlıların kromozom sayısı birbirinden farklı olabilir.

7. Vücutta kromozom fazlalığı sonucu Down sendromu meydana gelir.

8. İnsanlarda 46 kromozomun 2 tanesi cinsiyet kromozomudur.

9. Renk körlüğüne sahip bireyler hiçbir rengi göremez.

10. Kanın pıhtılaşmaması hemofili hastalarında görülür.

 
Paylaş