KESİRLERİ ONDALIK KESRE ve YÜZDEYE ÇEVİRME

Kesirleri Ondalık Kesre Çevirme ile ilgili etkinliğimiz aşağıda verilmiştir. Verilen kesirleri ondalık kesre ve yüzdeye çevirerek sonuca uygun yere yerleştiriniz.

SARI ve YEŞİL olmak üzere iki top var. Sarı top içindekiler ondalık kesir, Yeşil top içindekiler ise kesrin yüzde değeri olacaktır.
Sarı ve yeşil top içinde gelen ondalık kesir veya yüzde değerini alarak, tabloda verilen kesirlerden hangisine eşit ise o kesrin yanındaki küçük top üzerine bırakınız.
Doğru yere bıraktıysanız top orada kalacak ve yeni bir top gelecektir. Yanlış yere bıraktıysanız top patlayacak ve yeni bir top gelecektir.

Kesirlerle ilgili diğer konu başlıklarına göz atmanızı ve kesirler ile ilgili testler çözmeyi unutmayınız.

Diğer Konu Başlıkları
Kesirlerde Sadeleştirme
Kesirlerde Genişletme
Kesirlerde Sıralama
Kesirler TEST 1 Kesir çeşitleri, kesirlerin birbirine çevrilmesi, kesirlerde genişletme ve sadeleştirme sorular
Kesirler TEST 2 Kesirlerde toplama, çıkarma ve çarpma işlemi ile ilgili sorular içeriyor.
Ondalık Kesirleri Çevirme Alıştırma

Paylaş