MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 8.Sınıf Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükleri seçerek tamamlayınız. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.

dezenfektan    ∼    tuz    ∼    hidrojen    ∼    mavi    ∼    hidroksit    ∼    baz    ∼    kırmızı    ∼    sert    ∼    asit    ∼    oksijen    ∼    grup    ∼    nötr    ∼    soygaz    ∼    periyot    ∼    bağlar    ∼    dezenfeksiyon    ∼    artar    ∼    yanma    ∼    iyonik    ∼    nötralleşme

1. Asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucunda ve su oluşur.

2. pH değeri 7 olan maddeler madde olarak adlandırılır.

3. Ele kayganlız hissi veren madde olabilir.

4. Bazlar turnusol kağıdının rengini renge çevirir.

5. Kimyasal tepkimeler sırasında atomlar arasındaki kopar ve yenileri oluşur.

6. Bir çözeltinin pH değeri 1’e yaklaştıkça çözeltinin asitliği .

7. Periyodik tablodaki yatay satırlara denir.

8. Sürekli suyun kullanıldığı bir ısıtıcı zamanla kireçlenir.

9. Suların zararlı maddelerden arındırılmasına denir.

10. Suda çözündüğünde iyonu oluşturan madde asidik özellik gösterir.

11. Metal - ametal atomları arasında bağ oluşur.

12. Bir element ya da bileşik oksijen gazı ile tepkimeye giriyorsa bu tür tekmelere tepkimeleri denir.

13. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini yaparlar.

14. Kimyasal bağ yapmayan kararlı haldeki elementlere denir.

15. Periyodik tablodaki düşey sütunlara denir.

16. Bazik maddeler suda iyonu oluştururlar.

17. Asitlerin bazlarla tepkimesine denir.

18. Yanma tepkimesi aslında maddelerin elementi ile tepkimeye girmesidir.

19. Sulu çözeltilerde H+ bulunan maddeler tir.

20. Suların zararlı maddelerden arındırılması için kullanılan maddelere denir.

Konu ile ilgili doğru & yanlış ve test sorularını da çözmenizi tavsiye ederiz.
Maddenin Yapısı ve Özellikleri Test Çöz
Maddenin Yapısı ve Özellikleri Doğru & Yanlış Soruları

Paylaş