MİLYONLAR TEST ÇÖZ 5.Sınıf

Soru 1 5.Sınıf Matematik Testleri Milyonlar Cevaplı Test 1
Aşağıda verilen doğal sayıların hangisinde 5’in basamak değeri "elli milyon" dur?

A) 45 00 219
B) 19 050 654
C) 145 240 018
D) 351 203 001

Soru 2
70010001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetmiş milyon bin bir
B) Yetmiş milyon on bin bir
C) Yetmiş bin yüz bir
D) Yedi milyon on bin bir

Soru 3
42536804 sayısının milyonlar bölüğünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

A) 4      B) 25      C) 42      D) 425

Soru 4 5.Sınıf Matematik Testleri Milyonlar Cevaplı Test 1
"Dört yüz milyon on beş bin yüz" şeklinde okunan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 015 010
B) 400 150 010
C) 400 015 100
D) 400 015 001

Soru 5
0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 rakamlarının tamamını birer kez kullanılarak yazılabilecek 8 basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A) 12 034 579
B) 99 999 999
C) 97 543 201
D) 97 543 210

Soru 6
9 basamaklı en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100 000 001
B) 100 000 000
C) 100 100 000
D) 111 111 111

Soru 7 5.Sınıf Matematik Testleri Milyonlar Cevaplı Test 1
714 043 030 sayısında on milyonlar basamağındaki rakam 2 artarsa sayının değeri kaç artar?

A) 20 000 000
B) 2 000 000
C) 200 000
D) 2 000

Soru 8
78 994 513, 78 693 710, 78 387 201, 78 695 412 doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak en baştan ikinci sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 78 387 201
B) 78 695 412
C) 78 693 710
D) 78 994 513

Soru 9
Dokuz basamaklı bir doğal sayıyı yazmak için aşağıdaki bölüklerden hangisi kullanılmaz?

A) Milyonlar
B) Birler
C) Binler
D) Milyarlar

Soru 10 5.Sınıf Matematik Testleri Milyonlar Cevaplı Test 1
43 018 004 doğal sayısının on milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile, milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri toplamı kaçtır?

A) 40 000 003
B) 43 000 000
C) 403 000
D) 7

Soru 11
7 tane milyonluk, 3 tane binlik ve 4 tane birliğin toplamı aşağıdaki sayıların hangisini oluşturur?

A) 730 004
B) 7 340 000
C) 7 003 004
D) 7 300 004

Soru 12
500 050 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beş milyon beş yüz bin beş
B) Beş yüz beş bin beş
C) Beş yüz milyon beş bin beş
D) Beş yüz milyon elli bin beş

Soru 13
Okunuşu "otuz iki milyon dört bin" olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 32040000
B) 32004000
C) 32000400
D) 32000004

Soru 14
Çözümlenişi, 6 x 10 000 000 + 3 x 10 000 + 3 x 10 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6030030
B) 60030030
C) 6003030
D) 60003003

Soru 15
Milyonlar bölüğünde 86, birler bölüğünde 14 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 86000014
B) 8600014
C) 86014000
D) 860014000

Doğru Yanlış Boş
Paylaş