PERİYODİK TABLO (CETVEL) SORULARI 8.SINIF

Periyodik tablo konusu ile ilgili çözümlü test sorularını konuyu pekiştirmeniz, yazılı sınav öncesi tekrar yaparak konuyu hatırlamanız için kullanabilirsiniz. Konu ile ilgili eksikleriniz varsa konu anlatımı sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Soru 1 8.Sınıf Periyodik Tablo Soruları
periyodik tablo soru 1 Şekildeki periyodik tabloda I ve II yönlerinde değişen özellikler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
            I yönü                         II yönü
A) Proton sayısı artar.     Proton sayısı artar.
B) Katman sayısı artar.     Katman sayısı artar.
C) Katman sayısı artar.     Proton sayısı artar.
D) Proton sayısı azalır.     Katman sayısı artar.

Soru 2
Metallerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Tamamının son katmanında en az 2 elektron bulunur.
B) Oda sıcaklığında çoğunluğu katı bazıları ise sıvı hâlde bulunurlar.
C) Periyodik tablonun genellikle sağ tarafında bulunurlar.
D) Periyodik çizelgede her periyotta bulunurlar.

Soru 3
Periyodik sistemin sağ tarafında yer alan, elektriği ve ısıyı iyi iletmeyen, mat görünümlü olan elementlere verilen isim nedir?

A) Alkali metal
B) Metal
C) Ametal
D) Yarı metal

Soru 4 8.Sınıf Periyodik Tablo Soruları
periyodik tablo soru 4 Periyodik çizelgede yerleri harflerle belirtilen elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X, Y ve Z elementleri metaldir.
B) K ve L elementleri ametaldir.
C) Elektron alma eğilimi en çok olan M’dir.
D) Y toprak alkali metal, L halojendir.

Soru 5
Periyodik cetvelle ilgili;
I. Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir.
II. Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı gruptadır.
III. 7 periyot vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I , II ve III

Soru 6
I. Isı ve elektriği iyi iletirler.
II. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar.
III. Tel ve levha haline getirilebilir.
Magnezyum, Sodyum, Alüminyum gibi metal elementleri için yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7 8.Sınıf Periyodik Tablo Soruları
X ve Y aralarında bileşik oluşturamıyor.
Z, hem X hem de Y ile bileşik oluşturuyor.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin cinsleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

       X        Y        Z
A) Metal - Metal - Ametal
B) Metal - Soygaz - Ametal
C) Ametal - Ametal - Metal
D) Soygaz - Metal - Metal

Soru 8
Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe;
I. Atom numarası artar.
II. Son katmandaki (yörünge) elektron sayısı artar.
III. Metalik özellik artar.
İfadelerinden hangileri doğrudur.?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Ametaller ile ilgili,
I. Elektron alarak (-) yüklü iyon (anyon) olma eğilimindedirler.
II. Kırılgandırlar.
III. Birbirleriyle bileşik oluşturmazlar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 10 8.Sınıf Periyodik Tablo Soruları
I. Metaller elektron alarak bileşik yapar.
II. Nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunur.
III. Atomlar duyu organları ile fark edilebilir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 11
periyodik tablo soru 11 Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri verilen A, B, C ve D elementlerinin proton sayılarına göre küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) D < C < B < A
B) A < C < B < D
C) D < B < C < A
D) A < B < C < D

Soru 12
periyodik tablo soru 11 Aşağıdakilerden hangisi A, B, C ve D elementleri için yanlıştır?

A) B elementi D elementine göre daha az katmana sahiptir.
B) D elementinin son katmanında 8 e- bulunur.
C) A elementinin atom numarası 3’tür.
D) C elementinin 3 katmanı vardır.

Soru 13
Periyodik tabloda yatay sıralara .................., dikey sıralara ise .................. adı verilir.
Yukarıda verilen tümcede boşluklara yazılması gereken sözcükler sırası ile aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) satır - sütun
B) sütun - satır
C) grup - periyot
D) periyot - grup

Soru 14
Periyodik tablonun 3. periyodundaki elementlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız bir tane soygaz vardır.
B) Kimyasal özellikleri farklıdır.
C) Her elementinde 3 katman bulunur.
D) İlk ve son elementi metaldir.

Soru 15
Periyodik sistemde, aynı periyotta bulunan elementlerin soldan sağa gidildikçe hangi özelliği artar?

A) Katman sayıları
B) Proton sayıları
C) Metalik özelliği
D) Elektrik iletkenliği

Doğru Yanlış Boş
Paylaş