Prizmalar İle İlgili Çözümlü Test Soruları 8.sınıf

Sınıf & Ders: 8.Sınıf Matematik
Ünite: Dönüşümler ve Geometrik Cisimler
Test İçeriği: Prizmaların açınımı, prizmaların yüzey alanını hesaplama, çevre uzunluğunu hesaplama, küpün yüzey alanı ve açılımı verilen prizmayı bulma ile ilgili sorular içermektedir.

Soru 1 Prizmalar Çözümlü Test Soruları
üçgen prizma açınım sorusu Yukarıda açınımı verilen üçgen prizmanın a, b, c ve d uzunlukları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) a=9, b=7, c=8, d=16
B) a=9, b=8, c=7, d=16
C) a=8, b=9, c=16, d=7
D) a=7, b=8, c=9, d=16

Soru 2
prizma parçaları Yukarıda birim karelere yerleştirilmiş olan levhalar kullanılarak oluşturulacak olan üçgen prizmanın yüksekliği kaç birimdir?

A) 3     B) 4     C) 5     D) 6

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir prizmanın taban dışındaki yüzlerinden biri olabilir?

A) Eşkenar dörtgen
B) Paralelkenar
C) Eşkenar üçgen
D) Kare

Soru 4 Prizmalar Çözümlü Test Soruları
üçgen prizma soru Yanda ayrıt uzunlukları verilen üçgen prizmanın açılımının çevre uzunluğu en az kaç cm'dir?

A) 68     B) 78     C) 88     D) 108

Soru 5
Prizmalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 6 yüzü ve 12 ayrıtı vardır.
B) Tabanlarına göre isim alırlar.
C) Yanal ayrıtlar aynı zamanda yüksekliktir.
D) Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir üçgen prizmanın açılmış hali olabilir? prizmalar açınım

Soru 7 Prizmalar Çözümlü Test Soruları
I. Yan yüzeyleri birbirine eşittir.
II. 6 tane yüzeyi vardır.
III. 8 tane köşesi vardır.

Yukarıda özellikleri verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikdörtgenler prizması
B) Kare dik prizma
C) Altıgen dik prizma
D) Üçgen dik prizma

Soru 8
üçgen prizma açınım Açınımı verilen üçgen prizmada a + b kaçtır?

A) 7     B) 8     C) 9     D) 12

Soru 9
küpŞekildeki küpün yüzey alanı kaç cm2' dir?

A) 64
B) 72
C) 84
D) 96

Soru 10 Prizmalar Çözümlü Test Soruları
dikdörtgen prizma Şekildeki dikdörtgen prizmada; 
IABI = 6 cm,
IBCI = 4 cm ve IDCI = 3 cm dir.
Bu prizmanın yüzey alanı kaç cm2 'dir?

A) 94     B) 106     C) 120     D) 132

Doğru Yanlış Boş
Paylaş