VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6.Sınıf Çözümlü TEST

6.Sınıf vücudumuzdaki sistemler konusu ile ilgili basit ve orta seviyeli test, boşluk doldurma ve doğru & yanlış soru türlerinden oluşan 20 soru çözümü bulunmaktadır. Konuyu pekiştirmeniz, yazılı sınav öncesi tekrar yaparak konuyu hatırlamanız için çözümü ile birlikte verilmiştir.

Soru 1 Vücudumuzdaki Sistemler Çözümlü Test
Aşağıdaki kısımlardan hangisi kemiğin enine büyümesini sağlar?

A) Sert kemik
B) Kemik zarı
C) Süngerimsi kemik
D) Kemik iliği

Soru 2
Kalp ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dört odacıktan oluşmuştur.
B) Yapısında hareketli kapakcıklar bulunur.
C) Solda kirli kan, sağda ise temiz kan bulunur.
D) Kanı vücuda pompalamak ile görevlidir.

Soru 3
Aşağıdaki kaslardan hangisi istemsiz olarak çalışır?

A) Kol Kası
B) Kalp Kası
C) Çene Kası
D) Bacak Kası

Soru 4 Vücudumuzdaki Sistemler Çözümlü Test
I - Akciğer atardamarı
II - Akciğer toplardamarı
III - Aort atardamarı
IV - Ana toplardamar

Yukarıdaki damarlardan hangilerinde oksijence zengin kan bulunur?

A) II - III
B) I - III
C) III - IV
D) I - IV

Soru 5
Aşağıdaki şekilde uzun kemiğin yapısı verilmiştir. Şekil üzerine istenen kısımların adlarını yazınız.

Soru 6
Kan grupları arsındaki kan alış verişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) B grubu, AB grubundan kan alabilir.
B) AB grubu, O grubuna kan verebilir.
C) A grubu B grubundan kan alabilir.
D) O grubu, O grubuna kan verebilir.

Soru 7 Vücudumuzdaki Sistemler Çözümlü Test
Küçük kan dolaşımında, kanın dolaştığı kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

1. Kalbin sağ karıncığı
2. Akciğerler
3. Akciğer atar damarı
4. Kalbin sol kulakçığı
5. Akciğer toplardamarı

A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
B) 4 – 2 – 1 – 3 – 5
C) 5 – 4 – 3 – 2 - 1
D) 1 – 3 – 4 – 5 – 2

Soru 8
Aşağıda verilen boşluklara uygun sözcükleri yazarak çözümler ile karşılaştırınız.
a) Akciğerde gaz değişimi denilen yapılarda gerçekleşir.
b) Yemek borusu, mide gibi iç organlarımızın yapısında kas bulunur.
c) kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayarak yeniden kana kazandırır.
d) Kasların kemiklere bağlandığı yerlere denir.
e) Vücudun savunmasında görevli olan kan hücresi dır.
f) Küçük kan dolaşımı kalp ile arasında gerçekleşir.
g) Destek ve hareket sistemini oluşturan üç yapı vardır. Bunlar: , ve dir.
h) kaslar isteğimize bağlı çalışır.

Soru 9
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazarak çözümler ile karşılaştırınız.
1. Kemik iliği kan hücresi yapımında görev alır.
2. Aşı olmak veya hastalık geçirmek bağışıklık kazanmaya yardımcı olur.
3. Yetişkin insanlarda bebeklerden daha fazla kemik bulunur.
4. Akciğer toplardamarı temiz kanı taşır.
5. A kan grubuna sahip bir birey AB kan grubu bir bireye kan verebilir.
6. Kirli kan kalbin sağ karıncığından çıkarak akciğer toplardamarı ile akciğerlere iletilir.
7. Midemizin çalışmasını sağlayan kaslar, çizgili kaslardır.
8. Kanın pıhtılaşmasını kan pulcukları sağlar.
9. Vücuttaki tüm eklemlerin hareket kabiliyeti aynıdır.

Soru 10 Vücudumuzdaki Sistemler Çözümlü Test
Aşağıdakilerden hangisi tüm kasların ortak özelliğidir?

A) Kasılıp gevşeme
B) İstemsiz çalışma
C) Hızlı kasılma
D) Çabuk yorulma

Soru 11
I. Organları korur.
II. Kan hücresi üretir.
III. Harekete yardımcı olur.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Kalp
B) Deri
C) Kemik
D) Beyin

Soru 12
I - Hızlı çalışır.
II - Sürekli çalışır.
III - Yorulmaz.
IV - Kırmızı renklidir.

Yukarıda verilenlerden hangileri çizgili kasların özelliğidir?

A) I – II     B) II - III     C) I - III     D) I - IV

Soru 13
Kandaki akyuvarların görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücrelere oksijen taşır
B) Vücuda giren mikropları yok eder.
C) Kanın pıhtılaşmasını sağlar
D) Hücrelerde oluşan artık maddeleri taşır.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi oynar eklem değildir?

A) Dirsek eklemi
B) Omurga eklemi
C) Omuz eklemi
D) Kalça eklemi

Soru 15
Destek ve hareket sistemimizi oluşturan yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Damarlar ve lenf
B) İskelet ve kalp
C) Kaslar ve mide
D) İskelet ve kaslar

Soru 16
Büyük dolaşımın başladığı ve bittiği yerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Sağ karıncıkta başlar, sol kulakçıkta biter.
B) Sol kulakçıkta başlar, sol karıncıkta biter.
C) Sol karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter.
D) Sağ karıncıkta başlar, sağ kulakçıkta biter.

Soru 17
Dolaşım sistemimizle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Küçük dolaşımının görevi kirli kanın temizlenmesini sağlamaktır.
B) İnsan kalbi iki kısımdan oluşur.
C) Büyük dolaşımın görevi hücrelere besin ve oksijen taşımaktır.
D) Kan damarları atar damar, toplardamar ve kılcal damarlar olmak üzere üçe ayrılır.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin görevlerinden birisi değildir?

A) Bazı mineralleri depolamak.
B) Kan hücreleri üretmek.
C) Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
D) Boşaltım sistemine yardımcı olmak.

Soru 19
I. İsteğimizle çalışır.
II. İskeletle birlikte hareketi sağlar.
III. İskeletin etrafını saran kırmızı renkli kaslardır.

Çizgili kaslarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 20
Kanın pıhtılaşmasını kandaki hangi yapı sağlar?

A) Akyuvarlar
B) Alyuvarlar
C) Kan pulcukları
D) Koful

Doğru Yanlış Boş
Paylaş