YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK TEST ÇÖZ 8.Sınıf

Soru 18.Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Test 1
Topraklanmış nötr K küresine şekildeki gibi negatif (–) yüklü L cismi yaklaştırılıyor. Bir süre sonra toprak hattı kesiliyor ve L cismi uzaklaştırılıyor. Son durumda K cisminin yükü ile ilgili olarak;
I. (+) Pozitiftir.
II. (–) Negatiftir.
III. Nötrdür.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III

Soru 2
İpek kumaşa sürtülmüş cam çubuk, nötr K ve L kürelerine dokundurulup ayrılıyor. Küreler yalıtkan ipliklerle asılırsa denge durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Soru 3
Pozitif (+) yüklü K küresi ile negatif (–) yüklü L küreleri topraklanıyor. Bir süre sonra toprak bağlantısı kesiliyor. Son durumda K ve L kürelerinin yükleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) K Pozitif, L Negatif
B) K Nötr, L Nötr
C) K Negatif, L Pozitif
D) K Nötr, L Negatif

Soru 4
Hakan, yaprakları biraz açık bulunan K elektroskobunun topuzuna L cismini şekildeki gibi dokundurduğunda K elektroskobunun yapraklarının önce kapanıp sonra tekrar açıldığını gözlemliyor. Buna göre K ve L'nin birbirine dokundurulmadan önceki yük durumları hangisindeki gibi olabilir? K L

A) Nötr -
B) - +
C) + +
D) - -

Soru 58.Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Test 1
Aşağıda yük dağılımları belirtilmiş olan cisimlerden hangisi nötr cisimdir?

Soru 6
Şekildeki elektroskoba elektrik yüklü bir çubuk yaklaştırılırsa verilenlerden hangisi gerçekleşebilir?

A) Yaprakların biri (+), biri (-) yüklenir.
B) Elektroskoptaki yük boşalır.
C) Elektroskobun yük cinsi değişir.
D) Yapraklar arasındaki açı değişir.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticisidir?

A) Elektroskop
B) Transformatör
C) Akümülatör
D) Reosta

Soru 8
Yıldırım düşme tehlikesi olan bir havada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Gölde balık oltasıyla balık avlamak
B) Saç kurutma makinesi, traş makinesi gibi elektrikli aletler kullanmamak
C) Tel örgüler, metal mutfak araçları gibi elektrik enerjisini iletebilen cisimlerden uzak durmak
D) Bir tepe üstünde, veya açık bir alanda durmamak

Soru 9
Başlangıçta nötr olan bir elektroskobun, topuzunun pozitif, yapraklarının negatif yüklenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Negatif yüklü çubuk topuza yaklaştırılmalı
B) Negatif yüklü çubuk topuza dokundurulmalı
C) Pozitif yüklü çubuk topuza dokundurulmalı
D) Pozitif yüklü çubuk topuza yaklaştırılmalı

Soru 10
Elektriklenme ile ilgili olarak;
I. Cisimlerin nötr olması, (+) ve (-) yüklerin eşitliğinin sağlanmasıdır.
II. Zıt yüklü iki cisim birbirini iter.
III. Paratonerler, yıldırımın güvenli bir şekilde toprağa taşınmasını sağlayan araçlardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Diğer teste katılmak ister misiniz?
Yaşamımızdaki Elektrik Test 2
Paylaş