Zekat ve Sadaka Cevaplı Test Soruları 8.Sınıf Din Kültürü Testleri

Sınıf & Ders: 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ünite: Zekat ve Sadaka
Test Türü: Cevaplı Test
Test İçeriği: Zekât ve sadaka ibadeti, zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları, bir Peygamber tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.), Maûn Suresi ve anlamı

Soru 1 Zekat ve Sadaka Test Soruları 8.Sınıf Din Kültürü
Bir insanın kendi isteğiyle, yalnızca Allah rızası için yoksullara yaptığı yardım ve iyiliklere ne denir?

A) Zekât
B) Sadaka
C) Fitre
D) Öşür

Soru 2
* Allah'ın (c.c.) bize vermiş olduğu nimetlere bir şükürdür.
* Malın bereketlenmesini ve çoğalmasını sağlar.
* Zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık duygularını giderir.
Yukarıda bahsedilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka
B) Fitre
C) Zekât
D) Namaz

Soru 3
1. Müslüman olmayan kişilerde zekât verebilir.
2. Zekat vermek kazancımızın şükrüdür.
3. Yılda bir kere verilmelidir.
4. Zengin müslümanlara vaciptir.
5. Allah zekat verene kat kat verir.
6. Hem mal hem bedenle yapılan bir ibadettir.

Yukarıda zekat ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

Soru 4 Zekat ve Sadaka Test Soruları 8.Sınıf Din Kültürü
Aşağıdakilerden hangisi zekâtı verilen mallardan biri değildir?

A) Oturulan ev
B) Koyun ve keçi
C) Altın ve gümüş
D) Nakit para

Soru 5
Aşağıdaki şıklardan hangisinde fıtır sadakasının (fitre) ne zaman verileceği doğru olarak yazılmıştır?

A) Kurban bayramından önce
B) Ramazan bayramında
C) Ramazan bayramından sonra
D) Ramazan bayramından önce

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal işlevlerinden biri değildir?

A) Toplumsal farklılıkları koruması
B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi
C) Toplumda açlık ve fakirliği azaltması
D) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması

Soru 7 Zekat ve Sadaka Test Soruları 8.Sınıf Din Kültürü
Toprak ürünlerinden 1/10 oranında alınan zekâta ne ad verilir?

A) fitre
B) haraç
C) öşür
D) infak

Soru 8
1. Oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür.
2. Bayram namazından sonra verilmesi gerekir.
3. Her Müslümana vaciptir.
4. Bayrama ulaşmadan verilmelidir.
5. Ramazan ayı dışında da verilebilir.
6. Fitre miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Yukarıda fitre ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi yanlıştır?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangileri Maun suresinin temel konuları arasında gösterilebilir?

I. ikiyüzlülük
II. zekat vermek
III. yardım etmek
IV. kul hakkı yemek

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Soru 10 Zekat ve Sadaka Test Soruları 8.Sınıf Din Kültürü
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin zekat vermekle yükümlü olabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

A) Müslüman olmak
B) Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak
C) Nisap miktarından fazla mala sahip olmak
D) Sağlıklı olmak

Doğru Yanlış Boş
Paylaş